Местната комисия за борба с трафика на хора съвместно с Български Червен кръст – Пловдив се присъединяват към глобалната инициатива „Синьо сърце“ („Blue Heart Campaign”), организирана по случай отбелязването на 30 юли – Международния ден за борба с трафика на хора.

В рамките на кампанията се предвижда провеждането на еднодневно обучение за доброволци от Местната комисия и Български Червен кръст – Пловдив, като вследствие на това участниците ще придобият базисни познания в областта, свързана с противодействие на трафика на хора и по-конкретно превенция сред рисковите групи. Не на последно място ще се акцентира върху развитието на личностни качества и умения на участниците, свързани с организирането на различни по вид информационни събития.

Сред планираните дейности е и информирането на гражданите по проблема „трафик на хора“. За целта младежите, преминали обучението ще имат възможността да приложат на практика наученото чрез разясняване на методите за предпазване от въвличане в подобна ситуация, да апелират към съпричастност и подкрепа за жертвите на това престъпление, както и да разпространяват информационни материали по темата.

Кампания "Синьо сърце" е обявена за първи път на 5 март 2009 г. във Виена от Антонио Мария Коста, изпълнителен директор на Службата за борба срещу наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), по време на връчването на Световните награди, присъждани на изключителни жени, отличили се с необикновени постижения. Символът на кампанията е синьо сърце, изразяващо тъгата на жертвите на трафик, като напомня на света за студеното сърце на онези, които купуват и продават човешки същества. Едновременно с това синият цвят показва ангажимента на Обединените нации за борба с това престъпление, което лишава хората от техните права, достойнство и разрушава мечтите им.

По данни на ООН, близо 20% от жертвите на трафик на хора в Европа и Централна Азия са деца. От всички случаи на трафик 80% засягат сексуална експлоатация. Международната организация на труда изчислява жертвите на трафик на хора с цел трудова експлоатация на 2.4 милиона души в целия свят.

Трафикът на хора е глобален проблем срещу влиянието, на който нито една държава не е имунизирана. Милиони жертви се експлоатират всяка година чрез тази модерна форма на робство.