В периода 2010-2018-та година Столична община е завела близо 13 хиляди изпълнителни производства. Едва 3 хиляди от тях обаче са приключени. Това става ясно от предложение на кмета Йорданка Фандъкова за увеличаване на щатните бройки в администрацията на Столична община.

В отдел „Събиране на вземания”, кметът предлага назначаването на още един човек, тъй като за тези 10 хиляди дела отговарят в момента трима инспектори и един юрист. Служителите в отдела са ангажирани и с обезпечаване на публични общински вземания, посочва се още в доклада.

В друга точка от предложението се обявява увеличаването с 2 щата в район „Младост” – за геодезист и архитект, тъй като районната администрация не може да се справи с обема от работа. Забавянето там в голяма степен е наследство от арестуваната за подкуп ексметица Десислава Иванчева.

На главния архитект в „Младост” са делегирани извънредни допълнителни правомощия за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж на обекти втора и трета категория, за разглеждането на които районната администрация няма необходимия капацитет. Успоредно с текущите преписки в момента отдела обработва огромен брой забавени преписки от последната година и половина, съобщават от "Московска” 33.

С няколко щата повече е предвидено разрастване в отделите „Аварийна помощ и превенция”, „Сигурност на информацията”, „Транспорт”, „Правно-нормативно обслужване”, както и в район „Оборище”.

Разширяването на столичната администрация предстои да бъде гласувано този четвъртък от Столичния общински съвет.