Общински жилища в Пловдив вече ще могат да се дават и на чужденци, ако отговарят на всички изисквания, посочени в наредбата. Това стана възможно, след като Окръжна прокуратура - Пловдив спечели дело срещу Общинския съвет в Административния съд.

Прокуратурата е атакувала отделни части от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им в Пловдив, в които е записано, че за жилища могат да кандидатстват само български граждани. Въпреки че въпросните членове и алинеи са били редактирани още през 2016 година,  окръжните обвинители, са атакували съдържанието им сега.

Според прокуратурата нито Конституцията, нито Закона за общинската собственост правят разлика по отношение правата на гражданите при наем и покупко-продажба, т. е. не е необходимо наемателят да е български гражданин, за да има право да бъде настанен под наем в общинско жилище.

Магистратите са приели, че условието „български граждани”, в действителност противоречи на двата закона, още повече, че  в Конституцията е записано, че  чужденците, които пребивават в България имат всички права и задължения, без тези, за които се изискват българско гражданство.

Другото нарушение изтъкнато от съда  е, че самата наредба е била приета с редица нарушения от Общинския съвет. Една от тях е, че проектопредложението не е било публично оповестено преди приемането му в Общинския съвет.

Юристите на местния парламент могат да обжалват решението на Административния съд във ВКС .  Ако решението бъде потвърдено и на последна инстанция, това ще означава, че и всички чужденци, които пребивават законно в България, ще могат да кандидатстват за общински жилища в Пловдив, а след това и да ги закупят.  Това важи и за ведомствените жилища и за такива, които се дават на нуждаещи.

Според наредбата жилищата от фонд „Ведомствен” могат да се купят след 5-тата година на наемни отношения, а останалите на 10-тата година.