МБАЛ “Св. Пантелеймон“ Пловдив се присъединява към програмата на БЧК „Мобилни социални екипи” в Община Пловдив. Проектът, който е уникален за България, се осъществява вече втора година. Основната му цел е подкрепа чрез предоставяне на социални услуги, здравни консултации и защита на самотно живеещи възрастни хора.

Основен партньор на БЧК е Община Пловдив. В програмата като партньори участват частната компания „Трафик СОТ“ и УМБАЛ „Свети Георги“. МБАЛ „Св. Пантелеймон“ Пловдив е втората болница, която се включва като партньор. От август към спешното отделение на болничното заведение ще бъде разкрита доброволческа приемна на БЧК.

Утре в сградата МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в присъствието на кмета Иван Тотев ще бъде подписано споразумение за двустранно сътрудничество.