Документалната бумащина около най-големия проект на Пловдив по Водния цикъл продължава да спъва цялостната му реализация.  Вече повече от година градските власти не могат да завършат процедурите по обществените поръчки, които са на обща стойност от над 100 млн. лева.  От една страна най-голямата поръчка – за модернизацията на пречиствателната станция се въртя из съдилища, като два пъти стига до ВАС.  Другият проблем бе с по-голямата част от поръчките за реконструкция на ВиК мрежата в район „Северен“ -  те бяха прекратени заради офертите на фирмите, които не отговаряха на изискванията.

През последните дни и по двата лота на Водния проект има раздвижване.  Комисията, която гледа поръчката „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив“, на стойност от близо 70 млн. лева, най-после публикува протокола от отворените оферти.

Въпреки че заседанието бе на 8 август миналата година, жалбите на словашката компания "Водохосподарске Ставби" АД прекратиха работата по избора на изпълнител.   Протоколът на комисията бе публикуван на 18 април, 8 месеца след отварянето на офертите.

Фирмите, които искат да вземат голямата поръчка са четири консорциума и една самостоятелна компания. Първият консорциум е „Обединение Екотех 9“, в чиито състав е „Интерпром“ ЕООД и „Аква Екопроект Систем“. В ДЗЗД „ПОСВ Пловдив 2018“ участват  „ИСА 2000“ , „Калистаров груп“  и „Хидрострой“. В консорциум са и фирмите около холдинга „Главболгарстрой“ АД. В друг  от кандидатстващите консорциуми участва „Джи Пи груп“ и испанската фирма „Марко Опра груп“ АД. Единствената самостоятелна фирма, която е подала предложение е  „Строително предприемачески холдинг“ АД.

От комисията са имали забележки към всички фирми, като те имат 5 работни дни да представят липсващата информация в офертите им. След това се очаква да се насрочи и дата за отварянето на ценовите оферти, като тогава ще се разбере и дали има отстранени участници.

В същото време част от  друга поръчка по Водния цикъл, която е за ремонт на ВиК мрежата и улиците в район „Северен“ бе за втори път прекратена.  Ръководителят на проекта  Борислав Кръстев е подписал заповед, с която е изкарал единият от етапите на поръчката. Той е за 15 млн. лева и включва реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи по бул. "Дунав" от бул. "Васил Априлов" до бул. "Брезовско шосе" и бул. "Брезовско шосе" от бул. "Дунав" до Северен обходен колектор.

Причината е, че има несъответствие между техническите параметри на заданието и изискванията на програмата.

Така тази поръчка ще продължи само в частта си за реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи по улиците на юг от бул. "България", на север от бул. "Марица", на изток от бул. "Васил Априлов" и на запад от бул. "Победа". Тя е на стойност от 8,5 млн. лева.

Това означава, че за трети път градските власти ще трябва да пуснат обществена поръчка за ремонт на ВиК мрежата по една от обособените позиции.

Тази година се очаква да започне единият от лотовете по ремонт на ВиК мрежата.  Той е за  улиците северно от булевард „Дунав“. Фирмата, която ще извършва дейностите е „Пътинженеринг”, а стойността на поръчката е 10 млн. лева.