Приложението, чрез което ще можем да проверим дали наши данни са изтекли при хакерската атака, ще бъде достъпно до дни. Планирано е справките в приложението да бъдат достъпни след въвеждане на ЕГН и еднократен код от съображения за сигурност. 

От НАП са съобщили каква точно информация е изтекла при нерегламентираното проникване в техен сървър, пише БТВ новините. Засегнати са около 5.1 млн. граждани.  Около 4 млн. от тях са на живи хора, останалите са на починали лица. Неправомерно са били разпространени лични данни и данъчно-осигурителна информация.

Важно е да се знае, че това не са всички данни, с които разполага НАП за конкретно физическо или юридическо лице, а частична информация, която трябва да бъде допълнително обработена, за да се използва. Независимо от това, чувствителни данни за много българи са станали публично достъпни.

Незаконно разпространените файловете съдържат:

Имена, ЕГН и адреси на български граждани; Телефони, имейл адреси и друга информация за контакт; Данъчно-осигурителна информация като например: Данни от годишни данъчни декларации на физически лица; Данни от справките за изплатени доходи на физически лица;

Данни от осигурителни декларации; Данни за здравно осигурителен статус (важно! Става дума за осигурителни вноски, а не за медицински статус или информация за лечение на гражданите); Данни за издадените актове за административни нарушения;

Данни за извършените плащания на данъци и осигурителни задължения през Български пощи АД; Данни за поискан и възстановен ДДС, платен в чужбина; Данни от международния обмен на данъчна информация за български местни лица;

Служебни данни, получени от други институции в НАП, като Агенция Митници, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, НЗОК, и други.