Исторически данни за началото и края на учебната година по българските земи, се съдържат в правилници, наредби и други нормативни и законодателни документи, които се съхраняват в Националния музей на образованието в гр. Габрово.

По традиция в България учебната година стартира на 15 септември и това е така от 99 години насам.  До 1921 г. учениците са се връщали в класните стаи на 1 септември.  С идването си на власт през 1919 г.  Александър Стамболийски и партията му  “Български земеделски народен съюз”  правят реформи и две години по – късно учебната година е изместена на 15 септември.

Неговата партия обслужва интересите на селяни и земеделци и прави тези промени, за да могат децата да помагат в прибирането на реколтата, през първите дни на есента.

През 2011 година, тогавашният министър на образованието Сергей Игнатов се опитва да върне датата първи септември за старт на учебната година, но това така и не се случва.

Честит първи учебен ден!