20 000 000 от децата в Европейски съюз живеят в риск от бедност и социално изключване. Това представлява 24,7 на 100 от непълнолетните граждани, или иначе казано – всяко четвърто дете! До фрапантното заключение стига изследване на статистическата служба Eurostat, което обхваща данни за 2022г.

Броят на децата, които живеят в тежко материално или социално положение, или семейството им няма възможност спокойно да подсигури нуждите им, е нараснал спрямо 2021г.. Тогава коефициентът е отчел 24,4%.

В България картината е още по-обезпокоителна. Тук всяко трето дете (33.9%) се отглежда в условия, които го поставят в риск от нищета. В рамките на година бройката е нараснал с 1%. Цифрата ни поставя на второ място в Европа, като пред нас се намира единствено Румъния със стряскащите 41,5 процента. На трето място по-неудовлетворителни условия е Испания, където 32 на 100 деца са в риск от бедност и социално изключване. Те са следвани от Италия и Гърция с дял 25 на 100.

Словения е страната, където най-малко деца живеят в риск от нищета – 10 на 100. Следва Чехия, където делът им е 13,4%, Дания с приблизително равен резултат от 13,8% и Ниделандия – 13,9%