Българите вече сме малко под 7 млн. души. Това отчете Националният статистически институт. Освен че намаляваме, застаряваме като нация, а раждаемостта продължава да спада.

"Основният демографски проблем е застаряването на населението, заради високия отрицателен прираст и емиграцията". Това каза пред БНТ Магдалена Костова, директор на "Демографска и социална статистика" в НСИ.

Северозападният регион е с най-висока смъртност, най-ниска раждаемост и най-висока миграция.

73.7% от българите живеят в градовете, а без жители са 164 населени места, показват още данните на статистиката.

Според Костова обаче по-големият проблем е, че 22% от населените места са с население до 49 души, като хората там са на възраст над 65 години, което означава, че скоро и те ще се обезлюдят. "Тези населени места са погранични и високопланински и на практика няма шанс да бъдат населени отново", смята тя.

Средната възраст на българина също се увеличава до 43,8 години.

В София средната възраст е по-ниска, като показателите са близки до средноевропейските.

Освен че намаляваме и застаряваме като нация, раждаемостта продължава да спада.

Раждаемостта е най-висока в Сливен като това е традиционно. След Сливен се нареждат София и Ямбол.

Миграцията продължава да е сериозен проблем. Почти всеки втори, който заминава зад граница, е на възраст 20 - 39 години и това влошава структурите.

Напускащите страната търсят по-добър живот и по-добро образование, коментира Костова.

Българите драстично намаляват, вече сме под 7 милионаТрудоспособното население е намаляло с 48 000 души