Масово освобождаване на кадри, заети в бизнеса с хотели и къщи за гости, е отчетено от бизнеса през октомври. Това показват данните на НСИ от проучването сред управителите на местата за настаняване. Приблизително всеки пети собственик на хотел или къща за гости пък обмисля да затвори обектите си, поне временно. 

Персоналът е бил под прицел в много от хотелите и къщите за гости след окончателния край на летния сезон и преди началото на зимния. Само за месец над 13% от работодателите или в повече от 230 местата за настаняване са съкратили част от служителите. Всеки четвърти хотелиер пък е пратил свои работници в платен отпуск. Друга мярка - пускане в неплатен отпуск, са използвали близо 15% от фирмите. 

Част от персонала е преминал на непълно работно време, като тази възможност, която на практика позволява запазване, но намаляване на възнаграждение на служителите, са използвали 7.6 % от мениджърите. 

Около 1 на 10 собственици на къщи за гости или хотели е успял да се възползва от правителствените мерки за подпомагане на работодателите. 

Всичко това има своята икономическа логика - през октомври приходите на над половината от местата за настаняване за паднали драстично спрямо септември. Увеличение има едва при 4%, а запазване на нивата на приходите е отчетено при 37%. 

Хотелиерите са използвали различни варианти за привличане на посетители. В над половината места за настаняване в страната се предлага алтернативно използване на резервацията, при невъзможност клиента да се възползва от датите, на които е запазил. Близо 60% от хотелиерите пък са посочили намерение за намаляване на пакетните услуги и малко по-малко - около 40% за отстъпки при нощувките. 

В анкетното изследване са включени 1 770 категоризирани хотела, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване (вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване) с над 10 легла, които са функционирали през октомври 2021 година. 

През следващия един месец 44% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 34% - че ще успеят „До 100%“, а 22% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 41.1% от ръководителите смятат да продължат да работят, 39.6% - да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем. 17.3% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 1.0% прогнозират да я прекратят. Това означава, че се очаква през следващите месеци да работят с около 350 по-малко места за настаняване, които представляват една пета от анкетираните.