Четири фирми и консорциуми са подали оферти за поддържането на републиканската пътна мрежа в Пловдивска област в  голямата поръчка на АПИ за Южен централен район. Общата стойност на поръчката е над 550 000 млн. лева, като е разделена на 5 позиции за областите Пловдив, Хасково,Смолян, Пазарджик и Кърджали.

Фирмите,  които искат да поддържат пътищата в Пловдив област са две - „Булстрой – монтажи” и „Европейски пътища”. Последната държеше и договора за текущи ремонти до септември месец миналата година, като през него се направи Околовръстното на Пловдив и още редица други пътни реконструкции. Другите два участника са две обединения  - „Поддържане 2022” с водещ партньор „Трейс груп холд” и  ДЗЗД „ТРП – ЮГ” с водеща фирма „Парсек груп”.  Индикативната стойност за ремонтите е 131 млн. лева без ДДС в следващите 4 години.

Другите четири позиции са били прекратени. В мотивите е записано, че имало пропуски в количествено-стойностните сметки, които са направили практически невъзможно провеждането на процедурата.

И петте позиции обаче са били обжалвани в КЗК, като с решение от 16 март процедурите са били спрени.