Общо 2412 лица са осъдени през 2022 г. по внесени в съда актове от прокурорите от района на Окръжна прокуратура – Пловдив. Обобщените данни бяха изнесени вчера от Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив. На годишното отчетно събрание на обвинителите от района на Окръжна прокуратура-Пловдив, който включва Районна прокуратура-Пловдив и териториалните отделения към нея в Асеновград, Карлово и Първомай. Гости на събранието бяха Гергана Мутафова, член на ВСС, Сийка Милева, прокурор във ВКП и говорител на главния прокурор, Йорданка Чанкова, прокурор в отдел „Административен“ във ВКП, Митко Димитров, прокурор в отдел „Противодействие на престъпления против кредиторите, данъчната и осигурителна система“ във ВКП, Румен Попов, заместник-апелативен прокурор,  Добринка Калчева, прокурор в Апелативна прокуратура-Пловдив, Станислава Бозева, съдия в Окръжен съд-Пловдив, Мариана Шотева, председател на Административен съд-Пловдив, Петър Петров, районен прокурор гр. Пловдив, Васил Костадинов, директор на ОД на МВР-Пловдив, Николай Петров,  директор на ДАНС- гр. Пловдив. 

Окръжният прокурор Ваня Христева очерта тенденциите в работата на магистратите през 2022 г., като посочи, че през годината има увеличение на наблюдаваните досъдебни производства, както и на делата за държане и разпространение на наркотични вещества, подпомагане на мигранти да преминат незаконно през страната, компютърните престъпления, пътнотранспортните произшествия,  умишлените убийства и др. 

„Нашата цел е да гарантираме сигурността и спокойствието на гражданите, а постигането на добрите резултати в борбата с престъпността се дължи и на доброто ни взаимодействие с другите държавни институции“, каза окръжният прокурор Ваня Христева. Тя изказа благодарност за работа на прокурорите и съдебните служители от района на Окръжна прокуратура-Пловдив.

От годишния отчетен доклад на Окръжна прокуратура-Пловдив става ясно, че през 2022 г. в съда са били внесени 1321 обвинителни акта спрямо 1437 лица. Прокурорите са наблюдавали общо 1606 бързи производства. Общо 859 са наблюдаваните досъдебни производства  за държане и разпространение на наркотични вещества. Новообразуваните дела за умишлени убийства са 18. Броят на наблюдаваните досъдебни производства за корупционни престъпления  е 216. Делата за домашно насилие през 2022 г. са 189,  от тях решени са 109. Отчита се намаление на досъдебните производства за предложени подкупи на полицейски служители.  През 2022 г. общият брой на наблюдаваните досъдебни производства е бил 17 691 като за предходната 2021 г. те са били 16 236.   

Положителна оценка за работата на Окръжна прокуратура-Пловдив дадоха гостите на събранието Гергана Мутафова, член на ВСС, Сийка Милева, прокурор във ВКП и говорител на главния прокурор, Румен Попов, заместник-апелативен прокурор.  

През 2023 г. приоритетите на Окръжна прокуратура-Пловдив са свързани с противодействието на престъпления за незаконно преминаване на мигранти пред страната, пътнотранспортните произшествия, битовата престъпност, управлението на автомобили след употреба на алкохол или наркотични вещества и др.