Колкото повече се „дълбае” около пробива на Водната палата, толкова повече неизвестни изникват по проекта. TrafficNews първи писа за хипотезата на арх. Чавдар Танев, който се опасява, че при разкриването на основите на моста може да се стигне до преработване на целия проект и неговото осакатяване.

Арх. Чавдар Тенев: Проектът за пробива под Водната палата е осакатен, ще има и други проблемиИма опасност в движение проектът да се преработва заради моста на Панаира, каза председателят на КАБ – Пловдив

Освен въпросителните около физическото копаене на проекта, документалното дълбаене също показва пороци и неизвестни около строителните книжа. До този момент Община Пловдив не е публикувала нито проекта, нито строителното разрешително, нито кореспонденциите си с институциите . Обещанието на зам.-кметовете Пламен Райчев и Анести Тимчев, че те ще бъдат видими за всички и до този момент не е изпълнено.

Община Пловдив не е публикувала дори и номера на строителното разрешение в публичните регистри, което е задължително според ЗУТ и ресорните зам.-кметове подлежат на санкция. Това обаче не е законовия порок, който излезе за проекта, макар и до този момент да няма нищо черно на бяло от страна на градските власти.

Последните строителни разрешения, качени на сайта на Община Пловдив 

Оказва се, че строителното разрешение на проекта не отговаря на чл. 148  ал. 12 от Закона за устройство на територията. Той гласи:  Общинските органи по озеленяване изготвят констативни актове за дървесната растителност преди започване и след завършване на строителството. Разрешението за строеж се издава след издаване на разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 62, ал. 10”.

Строителното разрешение за Етап 1 на пробива на Водната палата е издадено на 26 септември по думи на зам.-кмета Пламен Райчев(б.а. няма как да се провери, защото не е отразен в регистъра на Община Пловдив). Заповедта за отсичането на дърветата в зоната пък е с дата от 14 октомври. Тя бе показана от екипа на „Градини и паркове”, които режеха първите дървета.

Заповед за отсичане на дърветата

С други думи разрешителното за строеж е извадено в нарушение на ЗУТ, тъй като той Община Пловдив не е разполагала с разрешение за премахване на дървесната растителност. Искането на разрешение за дървесната растителност към район „Централен” е  след 26  септември, потвърди пред TrafficNews Георги Стаменов. В последствие от районната администрация са отказали и поради това отдел „Екология” са я издали.

До какво може да доведе това нарушаване на ЗУТ, което  е очевидно?

Строителното разрешение за пробива  е извадено от гл. инженер на Община Пловдив Юлиан Попов. В началото на мандата на него са поверени разрешенията за строеж на булеварди, улици и инфраструктурни проекти. Главният архитект Димитър Ахрянов издава тези, за които се искат книжа от няколко структури – както  пробива под Централна гара, където и МРРБ вади строителното разрешение.

На практика строителното разрешение на пробива под Водната палата можеше да бъде обжалвано от РДНСК в 14-дневен срок. От строителния контрол заявиха, че не са обжалвали  разрешението, като поискаха и писмено запитване относно казуса с нарушаването на чл. 148 от ЗУТ.

Според гл. архитект Димитър Ахрянов това нарушение не е съществено и на практика за престъпването му Община Пловдив трябва сама да се глоби, защото не е спазила последователността на разрешенията. Подобни разминавания имало и в други  проекти в миналото.

Втори порок на строителните книжа

Въпреки че от Община Пловдив все още не са публикували строителното разрешение, TrafficNews се доби  с него. От него се вижда, че разрешението за строеж касае единствено един идентификационен номер, който е самата улична регулация. Справка в кадастъра показва,  разрешителното е само за ПИ 56784.520.1371, а дейности са започнали и в съседния ПИ 56784.520.1265, където бяха премахнати дърветата и ще  бъде един от локалите  на бъдещия пробив.

Справка в ситуационния план показва, че уличната регулация  все пак минава през  въпросния имот, който е за озеленяване. С други думи тук се говори за грешка при издаването на документите, тъй като в разрешителното трябва да бъдат упоменати всички идентификационни номера на имотите, в които  ще се работи. Единствено и тук РДНСК може да обжалват строителното разрешение, а съдът да постанови дали то  е незаконно.

До този момент обаче строителното разрешение не е обжалван.

Разделянето на етапите и НИНКН

Община Пловдив не извади строително разрешение за целия проект,  като  по неясни причини той бе разделен на две. Едното е за дейностите от източната страна и стигат до осевата линия на „Цар Борис III Обединител”. Именно на база на него в момента се работи  от фирмата изпълните „ИСА – 2000”.

За втория етап, който е от западната част,  все още няма строителни книжа. Зам.-кметът Пламен Райчев каза, че все още не започната процедура по издаването им.  

Участъкът обаче попада в охранителна зона „Филипопол - Тримонциум – Пловдив” , която   е защитена със Закона за културното наследство. Тук възниква и спорът дали строителното разрешение трябва да се съгласува с НИНКН.  Към момента обаче там проект не е депозиран от Община Пловдив, а само транспортна схема.

Границите на защитена зона „Филипопол - Тримонциум – Пловдив”

„ Националният институт за недвижимо културно наследство до момента е съгласувал транспортната схема по проекта за пробив до Водната палата. През Института не са минавали други документи по проекта. Но би следвало да има съгласуване за западната част, защото там се движи по линията на охранителната зона” , коментира пред TrafficNews директорът арх. Петър Петров. В зависимост от проекта трябва да се съгласуват някои от неговите части – архитектура, благоустройство и озеленяване.

Тук обаче изниква хипотеза – какво ще се случи, ако НИНКН не одобрят проекта? То това значи, че той ще трябва да се преработва, а това да спре строителството. Дори и чисто условно – зоната там не е „защитена” от археология.

Зам.-кметът по строителство Пламен Райчев обаче твърди, че Община Пловдив няма нужда да съгласува проекта с НИНКН, тъй като той не засяга нищо от защитените обекти в него.  

Въпреки  това въпросът остава спорен и вероятно той ще изникне при процедурата за ваденето на разрешението.

С всички „апокалиптични” сценарии, това може да доведе до там, че през лятото на Водната палата да имаме „дупка”, която е спряна с неясен хоризонт. Или отново стигаме до това, дали Община Пловдив не работи на сляпо по проекта, чието време може и да не е дошло.

Всички тези  въпроси и неизвестни трябва да получат своите  отговори на извънредната сесия на Общинския съвет,  която  бе свикана от ГЕРБ, а вече събра необходимия брой гласове. 

Очаквайте продължение и становището на РДНСК и другите институции!

ДБ подкрепи ГЕРБ за извънредната сесия за пробива на Водната палата, внесоха подписката22 общински съветници се включиха в подписката за сесията

Зико: Въпросът с левите завои на Водната палата е отворен, решението ще е най-доброто за градаПротестират 10-15 души, които ще ги видим на изборите догодина, заяви кметът на Пловдив

Не му е времето за този пробив, а можеше и никога да не дойдеОбщината можеше да започне десетки други проекти, които щяха да бъдат посрещнати не с протести, а с аплодисменти

Копаят ли на сляпо край Водната палата? Никой не знае колко дълбоко са основите на моста на ПанаираОбщината може да връща 400 000 лв, чакат решение на МРРБ

Едва 26% от пловдивчани са „за” пробива на Водната палата, готви се нов протестБлизо 60% от читателите на TrafficNews не одобряват премахването на левите завои