Обявиха нов търг за продажбата на бившият фирмен автосалон и сервиз на "Ститроен" в Пловдив. Първоначалната цена, от която ще започне публичната продан, е 3,7 млн. евро. Припомняме, че през септември 2022 г. беше обявен първи търг за продажбата на базата за 5,2 млн. лева, ала тогава не се намери купувач. Само 6 месеца по-късно е обявен втори опит за продажба, като първоначалната цена, от която ще започне наддаването е 1,5 млн. по-ниска. 

Базата, която до 1 юли 2022 беше един от оторизираните дилъри на френския автомобилен гигант, е разположена на лицев парцел с площ от 10 дка на бул. "Васил Левски" в посока село Труд. 

Върху част от терена има построен голям търгоски и сервизен център на "Ситроен" с РЗП от 4800 кв.м., в който са включени търговска част, сервизна част, обслужващи помещения, гараж за нови автомобили, столова и кафене. 

Имотът е собственост на длъжника: „Автомотор корпорация" АД, чийто действителен собственик е Кирил Сандов. Теренът и базата са отишли в ръцето на частен съдебен изпълнител заради изпълнително дело срещу дружеството. Самият имот е ипотекиран. 

„Автомотор Корпорация“  беше дългогодишен основен представител и дистрибутор на френската марка „Ситроен" за България до 1 януари 2021 година. През юни 2022 година дружеството е подало молба за откриване на производство по несъстоятелност. От нея става ясно, че фирмата е спряла обслужването си на кредит и по определени сделки.

„В последно време, управляваното от нас дружество е изпаднало в ситуация на невъзможност да изпълни плащания по сделки с определени кредитори. С оглед последната криза, породена от настъпилата световна пандемия, свързана с COVID 19, дружеството изпитва затруднения по обслужването на сключен Договор за кредит и последващи анекси към него. В тази ситуация не е само нашата фирма, а и повечето дружества, занимаващи се с производство и дистрибуция на моторни превозни средства, тъй като са нарушени в световен мащаб производствените условия на производителите“, посочват в писмена молба към съда представителите на акционерното дружество - Кирил Сандов, Олга Сандова - Кръстева и Ива Манолова. 

Месец по-късно отново с молба към съда тримата законни представители на дружеството са заявили отново невъзможност за погасяване на определени задължения, по образувани заповедни производства срещу него. От друга страна обаче са посочили, че считат, че разполагат с достатъчно имущество за покриване на изискуемите задължения, но не могат да прогнозират с точност. Според тях именно това трябва да се установи в хода на производството.

Според съда обаче, доколкото дружеството, което е задлъжняло, не твърди настъпване на трайна и непреодолима невъзможност за погасяване на задълженията си, то и не е налице интерес от подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност и затова е прекратило въпросното производство.

Явно обаче фирмата продължава да е затруднена с изплащането на задълженията си по сделки и кредити и именно заради това, базата ѝ в Пловдив е станала жертва на тези дългове. Ако шоурумът на „Ситроен“ в Пловдив бъде продаде, с парите ще се обслужат борчовете на фирмата.

Търгът ще бъде открит на 20 март, а до 20 април се очаква да бъдат събрани офертите от потенциалните купувачи. Ден по-късно се очаква да стане ясно ще бъде ли избран нов собственик на базата.