"Скритите послания с  Красимир Куртев“ - Скъпи читатели на Trafficnews, добре дошли в рубриката! В поредното издание ще ви представя темата скритото послание за проявленията на демони или така наречените извънземни.  

„Демонът влиза в човешкото тяло не като собственик, гост или някой, който има право да бъде там. Той идва като натрапник и като нашественик. " - Професор доктор на науките Меррил Ф. Унгер

Етимологията на понятието „демон“ е все още доста неясна, някои предполагат, че нейният корен е гръцки, което в превод означава „да знаем“, или най-вероятно „познаващ“. Счита се, че Платон е извлякъл термина демон от определения като „познаване“ или „мъдър“.

Древногръцките писатели са предполагали, че генезисът на термина „демон“ се намира във факта, че тези субекти се считат за „интелигентни същества“. Не бих се наел да навлизам в дълбоки дискусии, затова как демоните са били възприемани в древния свят, освен, че те са били разглеждани като зли духове „някъде между човешкото и божественото”.

И все пак интригуващ е фактът, че в Библията, в частност Новият завет има цитат, който ясно показва, че демоните са под контрола на божествената власт. Например Исус е можел да им заповяда, да напуснат някого (Мат. 8:16) или дори да мълчат - „и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.“- (Марк. 1:34).

Дали вярваме или не, наличието на демонични сили е факт, макар и без преки доказателства. От почти всички евангелия става ясно, че демоните не могат да направят нищо, без божественото разрешение. И именно тук възниква интригуващият въпрос: Защо Бог е позволил на тези злостни същества да влязат в хората?

Ако Бог наистина позволява зли духове да измъчват хората днес, Той го прави с цел за наше добро и Своя слава (Римляни 8:28). Въпреки че демоните са зли, те са все пак под Божий суверенен контрол. Точно както в случая на Йов, Сатаната и неговите слуги могат да правят само това, което Бог им разреши (Йов 1:12; 2:6). Те никога не действат независимо от Божията суверенна и съвършена воля и цел.

Според древните апокрифи, демоните се раждат в собствена обвивка - човешко тяло, и по нищо не се отличават от нас, човеците. Голямата опасност идва, когато настъпва тяхната телесна смърт. Напускайки своята обвивка - тялото си, душите на демоните не поемат към небитието, а напротив.

Имат на разположение цели шест часа, за да оцелеят. Душата на демона има възможност да потърси новият си „дом“ на разстояние от 250 кунута, приблизително 500 метра в диаметър. Най-често намират място да се вселят в хора с ниска енергия или с лабилна психика. Последните често са склонни да казват, че разговарят с такива „човечета“ - демони. При наличие на демон, някои хора често се чувстват отпаднали психически, започват постоянно да сънуват кошмари, да изпитват странни неща, да получават конвулсии, да са изнервени, обладани от сериозни депресии, чести паник атаки и други. Случва се да разговарят с "някой си", привиждат им се странни сенки и мними образи на човеци или животни, в повечето случаи са асоциални и живеят в паралелни светове. Или пък, когато навлизат в чуждото тяло поведението на човека се променя без обясними причини. Навярно сте имали такива познати и сте си казвали: „Нещо се случи с този човек, станал е някак странен“…

„Апокалипсисът“ настъпва, когато даден демон не успее да си намери телесна обвивка. Тогава започва едно лутане, душите им влизат из домовете чуват се трясъци, стъпки и прочие. След време се обединяват със себеподобни, които също не са влезли в чуждо тяло като неканени гости.

Скептично съм настроен към прогонването им чрез екзорсизъм. Всяко агресия поражда агресия. Прогоните ли един, ще дойдат десет, прогоните ли десет ще дойдат стотици. Има много по-добри методики от насилието, една от тях е: „С нищо не мога да ви помогна, но и с нищо няма да ви навредя!“.

За да няма посредствени коментари, ще посоча няколко стиха от Библията: „ И Исус го попита: как ти е името? А той отговори и рече: Легион ми е името, понеже ние сме много.“ - (Марк 5:9), „Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и не намира; тогава казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена; тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там“ - (Мат.12:43-45).