Пловдивчанин, отбил и спрял в дясна лента, форсира автомобила си 10 минути на пловдивско кръстовище в центъра на града. Двигателят реве, а от ауспуха излизат плътни пари, които обгазяват целия район до училище "Душо Хаджидеков". Отровата, която бълва старият автомобил, пронизва въздуха на огромни талази, а човекът зад волна продължава да се набира с два крака върху газта. 

Вероятно автомобилът няма катализатор и вероятно попада в онази група на "онеправданите", чийто данъци ще се покачат от 15 на 20 лева идната година. Иначе колите с Евро 6 ще продължат да плащат по минимум 200-300 лева годишно, защото са нови и логиката указва, че щом собствениците им имат пари да си ги позволят, имат и един свободен ресурс за инвестиране в общинската хазна.

Наскоро Община Пловдив обяви проекта си, свързан с „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014-2020 година. Той включва модернизиране на отоплението на жителите на Пловдив, които използват твърдо гориво. По програмата ще може да им се предостави безплатно климатик, печка на пелети или свързване към топлопреносна мрежа – газификация или топлофикация, като средствата за това възлизат на 13 868 232 лева. 

Ето как пловдивчани ще могат да се сдобият с безплатен климатик или друг вид отопление ВИДЕООбщина Пловдив бори мръсния въздух с ликвидиране на печки и котели на твърдо гориво

Програмата стъпва на изнесени от Община Пловдив данни, че 71,6% от замърсяването с фини прахови частици се дължи на битовото отопление. Транспортът има влияние от скромни 6,9%, промишлеността – с незначителните 0,5, а останалите 21% са т.н. базов фон, който е наличен без човешка намеса. 

По данни на Световната здравна организация около 3 милиарда души готвят и отопляват жилищата си, използвайки замърсяващи суровини (т.е. дърва, въглища, тор, керосин и т.н.) и неефективни технологии. Тези методи предизвикват високи нива на замърсяване на въздуха и изпускат емисии, като фини частици и въглероден окис, които увреждат здравето. Според статистиката около 3,8 милиона души годишно умират именно поради битовото замърсяване на атмосферния въздух. Според различни източници жертвите на мръсния въздух изобщо, без оглед от какво е причинено отравянето му, са между 4,2 и 4,6 милиона годишно, което отново затвърждава огромната тежест на твърдото гориво като замърсител. И още данни: 1 на 9 смъртни случая в света са причинени от мръсния въздух. Наричат го "невидимия убиец", но той, както виждате, е видим. 

Останалите фактори могат да бъдат обобщени в няколко групи - изгарянето на гориво от МПС-та, производство на топлина и електроенергия (например петролни и въглищни електроцентрали и котли), индустриалните съоръжения (например производствени фабрики, мини и нефтени рафинерии), градски и селскостопански отпадъци и изгаряне. Въпреки че очевидно държат сравнително по-нисък дял на влияние, те са основен замърсител що се касае до насищане на атмосферния въздух с въглероден оксид. Неслучайно рестрикции срещу дизеловите автомобили се налагат във всички развити страни, а програми за изцяло преминаване към електрически двигатели са внедрени в десетки европейски страни. Други политика са въвеждане на зони на "Zero emission", които предполагат ограничаване на трафика. Обособяването на такъв периметър се обмисля и в Пловдив. 

На фона на красноречивите статистики обаче българите продължават да негодуват срещу покачване на месни данъци и такси за старите автомобили без катализатор, с по-нисък евро стандарт, протестират с коли за високата цена на горивата, отстояват "правата си" за шофиране на неизправни таратайки, чието влияние над околната среда безапелационно е пагубно. 

Докато инфарктите и инсултите зачестяват, сърдечните заболявания засягат все по-голям процент от населението, ракът на белите дробове убива десетки, а хронични респираторни заболявания са печат на почти всяко медицинско досие, ние продължаваме да форсираме колата си, да палим печката и да обвиняваме за собствените си несрети държавата, тайните общества, извънземните, съседа и дори ближния, но не и себе си. 

Затова сме обществено на пълни болници, отровен въздух и рутинно недоволство. Отровителите сме всички ние и е въпрос на избор и осъзнатост. Високи данъци или пълна забрана за таратайките? Това е само един от въпросите, които гражданите трябва да повдигат, особено когато стават свидетели на това: 

ДНЕС В ПЛОВДИВ

Днес в Пловдив концентрацията на фини прахови частици ФПЧ10 надминава между два и три пъти нормата от 50 µg/m3. Стойностите в различни станции варират средно от 100 до 180 µg/m3, показват данни от независимия сайт за измерване на замърсяването в атмосферния въздух airbg.info. Междувременно ФПЧ2,5 също надвишава поне два пъти допустимите стойности от 25 µg/m³. Официалните данни на за Качество на атмосферния въздух, мерени през две станции в Тракия и в район Каменица, показват състояние от "лошо" до "много лошо", но какви отрови в числово изражение и вид, се крият зад тези словни констатации - официалната информация мълчи.