Всички жители на Пловдив, които се отопляват на твърдо гориво, ще могат да кандидатстват за преминаване към модерно отопление. По програмата ще може да им се предостави безплатно климатик, печка на пелети или свързване към топлопреносна мрежа – газификация или топлофикация.

Това е заложено в проекта на Община Пловдив за борба с мръсния въздух, който ще бъде финансиран с европейски средства по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014-2020 година. За Община Пловдив са отпуснати средства в размер на 13 868 232 лева, като сумата е разпределена на база броя домакинства на твърдо гориво, които по предварителни данни в Пловдив наброяват 18 165. 

"Мога да кажа, че данните категорично показват подобрение на атмосферния въздух, но за да решим кардинално проблема имаме няколко основни фактори - отплението, автомобилите", посочи кметът на Пловдив Иван Тотев, който спомена и за мерките в Албания по забрана на вноса на стари коли и коментира, че поради големия трафик в града под тепетата, през идните години ще трябва да се взимат мерки и в тази насока. Такива са например обособяване на зони с ниски емисии. 

Тепърва започва мащабно обследване на домакинствата в града и техните нагласи за подмяна на отоплителните им устройства на твърдо гориво с нов тип отопление. За целта ще бъде изготвена анкета, ще бъдат прецезирани критерии, по които да бъдат селектирани домакинствата, както и ще се търси точна бройка на потенциалните кандидати.

Към момента обаче има зададени основни задължителни условия, на които трябва да отговарят домакинствата, за да станат притежател на нов климатик или друг вид отоплителен уред/абонамент. Желаещите ще трябва да кандидатстват лично, като няма да е необходимо съгласието на Етажната собственост. По думите на кмета Иван Тотев стана ясно, че от EVN вече включват индивидуално абонати без цялостна сградна инфраструктура.

На второ място те ще трябва да предадат използваната досега печка или котел на твърдо гориво и да потвърдят, че ще използват новия тип отопление. Ще трябва да предоставят възможност за минимум две проверка в дома им по оползотворяване на съответната топлинна система и да докажат, че за него не е използвано двойно финансиране /т.е. да им се изплащат и други средства за същото нещо/. С приоритет ще бъдат домакинства, живеещи в санирани сгради с оглед по-висока енергийна ефективност. 

Безплатен ще бъде уредът – климатик, ако става дума за отопляне с електроенергия, или печка на пелети, а при избор за топлофициране на дома – услугата по внедряване на системата. Сметките за отопление обаче остават в задължение и в бюджета на самото домакинство.

Това е важно да се подчертае, предвид че често печката на дърва и въглища е избиран вариант с оглед финансови съображения в дългосрочен план.

Общината е одобрена за финансиране на база Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив и Плана за действия към нея за периода 2018-2023. Тя е предложила и опция за поставяне на филтри на комините, ала тя не е била одобрена като мярка.

По оперативната програма са отпуснати общо 111,4 милиона лева, които са разпределени между Столична община, Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив и Смолян.

Мерките за премахване на печките и котелите са обосновани на данни, коментираха днес на пресконференция в Община Пловдив експерти от отдел „Екология“. Според представената от тях статистика 71,6% от замърсяването с фини прахови частици се дължи на битовото отопление. Транспортът има влияние от скромни 6,9%, промишлеността – с незначителните 0,5, а останалите 21% са т.н. базов фон, който е наличен без човешка намеса.

Колите и предприятията имат отношение повече към насищането на въздуха с азотен диоксид. С оглед на това в Стратегията на Общината за борба с мръсния въздух са залегнали и други мерки, които обаче ще бъдат изпълнявани само по администрацията и не са част от проекта. Такива са поддържане и почистване на пътната инфраструктура, озеленяване, контрол на паркиране в зелени площи, контрол върху емисиите на предприятията, контрол на изгарянето на отпадъци, контрол върху разпрашаване на строителни площадки и насърчаване на велотранспорта чрез разширяване на веломрежата.

Към момента идеята е закупуването на уреди за отопление е да мине през Закона за обществените поръчки, тъй като уредите ще трябва да отговарят на висок клас технически изисквания за енергийна ефективност. В алтернативен вариант парите могат да бъдат отпускани на домакинствата за лично закупуване, ала такъв сценарий е малко вероятен.

Автор: Виктория Петрова; Видеорепортаж: Авел Бялков