Министерство на здравеопазването е направило проверка в РЗИ в страната по отношение на доставката на антигенни тестове и лични предпазни средства по време на пандемията от коронавирус. Открити са нарушения, съобщиха на пресконференция в МЗ. Министър Асена Сербезова каза, че в РЗИ поръчките към фирмите са правени без провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки, което обаче "не означава, че не трябва да има правила и отчет". В случая обаче няма, пише news.bg.

Звено "Вътрешен одит" и Инспектората на МЗ са извършили проверките и е установено, че няма информация за подписани договори. Открито е, че за закупуване на маски, дезинфектанти и лекарства при проведените процедури на РЗИ единичната цена варира от 3 лв. до 18.50 лв. само за тест. Най-висока - 18.50 лв. е била в РЗИ-Смолян. Само в 5 РЗИ са създадени комисии за оценка на офертите, в 22 РЗИ има покани за доставка, но не са заложили 13 критерия за оценка на офертите. Установено е, че средната цена е от 2 лв. до 8.70 лв., по проверки по сигнали на участници, също - в някои от поканите има изисквания към тестовете, които не са били задължителни, както и че се избират определени участници по офертите, които не са обявени. За пример от МЗ дадоха, че са купувани антигенни тестове за училищата на цена от 2 лв.