Българите, предвидили пътуване до Италия след 10 декември, ще трябва да представят отрицателен тест за коронавирус, направен до 48 ч. преди влизането в страната. В случай, че такъв не бъде представен, те подлежат на 14-дневна карантина, информират от МВнР. 

От днес до 9 декември българите могат да пътуват без ограничения до Западната държава. Не се изискват тестове, нито пък се налага изолация след пристигането. В периода от 21 декември до 6 януари пък всички пристигащи от България, или преминали през страната, ще подлежат на карантина.  

Сред предвидените изключения от задължението за поставяне под карантина и за представяне на отрицателен PCR тест, при условие че не са налице симптоми на КОВИД, могат да се откроят следните хипотези:
- влизане в страната за период, който не надвишава 120 часа по доказани причини, свързани с работа, здраве или абсолютна спешност, при изтичането на който лицето следва незабавно да напусне територията на Италия, като в противен случай подлежи на карантина;
- транзит с лично превозно средство през италианска територия за период, който не надвишава 36 ч., при изтичането на който лицето следва незабавно да напусне територията на Италия, като в противен случай подлежи на карантина.
- екипаж на транспортни средства;
- влизане в страната по причини, свързани с работа, което е уредено от специални протоколи за сигурност, одобрени от компетентните власти;
- влизане в страната по неотложни причини, вкл. за международни спортни събития, след разрешение от страна на Министерството на здравеопазването и при представяне на отрицателен тест.