Знак е бил бутнат на алея в "Тракия" в близост до кметството. Мястото е кръговото на бул. "Освобождение" и ул. "Недялка Шилева". 

Знакът обозначава, че от едната страна алеята е за пешеходци, а от другата за велосипедисти. 

Най-вероятно става въпрос за вандалска проява.