Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов се обяви против всички инвестиционни намерения за изграждане на кариера за добив на пясъци и дребни чакъли на територията на село Първенец. Официалната му позиция беше подкрепена с обща декларация, подписана от общинските съветници на редовно заседание на ОбС „Родопи“.

Повод е постъпило писмо до кмета на общината от председателя на ИК“ НЕ на кариера за добив на пясъци дребни чакъли „Иванчовата чука“ в землището на село Първенец“ с молба за изразяване на позиция чрез предлагане на ОбС „Родопи“ на проекторешение и декларация. Инвестиционното намерение е на фирма "Толи" ЕООД, която иска да добива пясъци и дребни чакъли край Първенец. Вече няколко години инвеститорът не се отказва от намерението си, въпреки недоволството на местните жители.

„За хората от Първенец изграждането на кариера крие редица рискове, а най-често задаваните въпроси са свързани с риск за здравето. За пореден път заявявам категоричната си позиция, че дейности по добив на инертни материали ще повлияят негативно върху поминъка на населението, ще отблъснат инвеститори и ще попречат на развитието на общината за жилищно строителство, културен и винен туризъм, както и като земеделски район. Освен това в концесионната площ попадат общински имоти, както и частни имоти с трайни насаждения“, коментира Михайлов.

Инвестиционното намерение на фирмата е да изгради кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ "Иванова чука" върху терен от 210 дка. Разрешение за проучване на зоната има издадено още през 2011 година, а от няколко години собственикът на фирмата настоява за отдаване на концесия за кариера за добив на пясък и чакъл със срок от 35 години.