С много почести и дълбок поклон пред паметта изпращат проф. д-р Ангел Гроздин. Утре (19.03) от 10:00 часа, в гробищния парк в  Батак ще се състои погребението на видния обществен деятел в Батак, Пловдив и страната. 

Проф. д-р Ангел Гроздин си отиде от този свят след кратко боледуване на 87-годишна възраст. Той е роден на 18.10.1932 г. в гр. Батак.

Агроикономист. Професор. Общественик. Завършва Висшия селскостопански институт – Пловдив (1957) и второ висше образование в Академията за обществени науки и социално управление (АОНСУ), спец. „Аграрна икономика” (1965). След завършване на образованието си работи в гр. Карнобат – управител на филиал при ДЗС. През 1958 г. работи в Областния и градски комитет на Комсомола, гр. Пловдив. През 1959 – 1964 г. е Председател на ТКЗС гр. Батак.

От 1964 г. до 1997 г. е научен сътрудник в Института по овощарство, гр. Пловдив. От 1972 до 1975 г. е зам. председател по икономическите въпроси на АПК „Тракия”, гр. Пловдив. Ръководител е от създаването на секция (катедра) „Икономика и организация” (по-късно „Икономика и маркетинг”). В 1975 г. защитава дисертация и му е присвоена научна степен „доктор по икономика”. В 1978 г. е избран за старши научен сътрудник – II степен (доцент). През 1989 г. старши научен сътрудник – I степен (професор). В 2000 г. е избран и за извънреден професор във Великотърновския университет. Член на комисията по растениевъдство към ВАК (Висша атестационна комисия).

От 1992 г. участва във Висшето ръководство на КТИ АД (Корпорация за технологии и иновации – гр. Пловдив).

Има над 250 публикации, участва в 18 книги и сборници в страната и чужбина, 72 научни труда и статии, 23 научни доклада и др. Вземал е участие в над 30 научни и научно-практически конференции в страната и чужбина. Член е на научно-консултативни съвети, член на редакционни колегии, на секцията по икономика и градинарство към Световната организация по градинарство. Бил е експерт и преди всичко ръководител на екипи за разработка на проекти за развитие на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост (агроиндустрията) в други страни: Германия, Полша, Русия, Чили, Мексико, Никарагуа, Мозамбик, Алжир, Виетнам. Говори испански и руски език и ползва френски и полски. Носител на орден „Св. св. Кирил и Методий” – първа степен. Почетен член на Съюза на икономистите в България, ветеран на социалистическото движение в България – 2013 г. – Бузлуджа, почетен гражданин на гр. Батак и общината – септември, 2014 г.

Проф. Гроздин е виден обществен деятел в Батак, Пловдив и страната. През 1962-1965 г. е общински съветник в Батак и окръжен съветник в Пазарджик. Председател е на съюза на селскостопанските специалисти в Пловдив (1980-1994). Член на ВС на БСП и председател на комисията по земеделие, гори и екология (1996-1998). Понастоящем е член на Националния съвет и на Изпълнителното бюро на движението на ветераните в БСП в България.

Председател на Сдружение „Памет и бъдеще”, гр. Пловдив. Член е на ГС на БСП, гр. Пловдив от 1996 г.

Сдружение "Памет и бъдеще" е създадено по инициатива на генерал Димитър Стоилов преди 10 години, като целта му е да съхрани и предаде на бъдещото поколение историята на България без корекции. Да покаже патриотизма, себеотрицанието, героизма на всички допринесли за славата на Родината. Абсолютно всяка година бива организиран поход по стъпките на героите от партизански отряд "Антон Иванов" и бригада "Георги Димитров".