Безработицата в Пловдив и областта намалява и достига рекордно ниски нива. Всички в управлението на Община Пловдив, както и бизнес организациите, постоянно използват измяната на коефициента като доказателство за това, че безспорно икономиката на града, както и трудовата заетост се развиват. 

Един по детайлен прочит на официалните данни за работната сила в област Пловдив за 2018 година обаче маркират една съвсем различна теденция. Безспорно само за 1 година коефициентът на безработните лица е намалял с 1,2 пункта, като бележи нива от 3,6%. Така групата на безработните лица се е стопила от 15,6 хиляди до 11,4 хиляди, или с 4200 души по-малко се водят безработни.

В случая "водят се" в ключовото понятие. Проблемът е, че в т.н. група на безработни влизат само тези, които нямат работа, но активно търсят такава. Въпросните безработни влизат в групата на икономически активните в областта, която се допълва от заетите. В кохортата на заетите влизат хора, които работят дори 1 час на седмица или пък са отпуск - майчинство, болничен и т.н. Заетите лица на възраст 15 - 64 години за област Пловдив са 301.8 хил. Спрямо 2017 те са намалели с 3300 или с 1,1%. 

Как е възможно безработните и заетите да намаляват едновременно? Ами просто е, все повече от хората не си търсят работа или не са в страната, както и самото население се топи. Хората между 15-64 от 320,3 хиляди души през 2017 са останали 313 200. 7100 души по-малко само за област Пловдив.

Всичко това води след себе си следният извод - групата на икономически неактивните е тази, която се е увеличила. Това са хората, които нито работят, нито си търсят работа, а за Пловдивска област във възрастовия диапазон 15 - 64 години това са 118,7 хиляди души. Сериозна цифра, увеличили са се с 3800 души от 2017 насам, предвид че общият брой на трудоспособното население за района намалява всяка година.

Така излиза, че от официално регистрирано население около 669 000 хиляди, по-малко от половината са в работоспособна възраст, като намалява скоропостижно заедно с броят на активните лица всяка година. От 2017 до 2018 с 1,1%. По 1% в група (15-64г.), равняващ се към момента на 7000 души, при запазване на темпа, последствията ще бъдат изключително негативни за трудовия пазар в Пловдив.

Така безработицата може и да намалява, но не и реално заетите работни места, не и работоспособното население, не и икономиката на Пловдив, или поне не така както я изкарват тези, боравейки с данните от статистиката по примера на дявола с Евангелието.

Иначе единствените показатели, по които има повишение за последната 1 година в Област Пловдив са наетите хора на възраст над 55 години и наетите с основно и по-ниско образование. Такива изводи обаче никак не стоят като ценен акредитив в политдискурса, нито в гръмките послания на някои икономически субекти. 

Черно на бяло данните от НСИ: