Екип

Екипът на Трафик Медия, Ви поздравява, че сте решили да използвате нашите сайтове: TrafficNews.bg ; PlovdivTime.bg ; Trafficbul.bg

Главен Редактор

Парашкева
ИВАНОВА

redaktor@trafficnews.bg

Редактори

Илиян
ВЕЛКОВ

Мария
ВЛАДОВА

Благовест
АНДОНОВ

Репортери

Ива
МОДОВА

Антон
БИРОВ

Олга
ДАСКАЛОВА

Николай
ХАДЖИХРИСТЕВ

Оператори

Нешо
ПЕТРОВ

Авел
БЯЛКОВ

Графичен дизайн

Пламен
КОЦАШКИ

IT Сигурност

Наско
РУСЕВ

Костадин
ГАНЕВ

Back office

Пламена
РАНГЕЛОВА

Лидия
СПИРОВА

Автопарк

Костадин
ПЕЙКОВ