Екип

Екипът на Трафик Медия, Ви поздравява, че сте решили да използвате нашите сайтове: TrafficNews.bg ; PlovdivTime.bg ; Trafficbul.bg;

 

 

Главен Редактор

Парашкева
ИВАНОВА

redaktor@trafficnews.bg
 
 

Редактори

Илиян
ВЕЛКОВ

 

Мария
ВЛАДОВА

 

Благовест
АНДОНОВ

 
 

Спортен редактор

Георги
АНАСТАСОВ

 

Репортери

Ива
МОДОВА

 

Антон
БИРОВ

 

Олга
ДАСКАЛОВА

 

Оператори

Нешо
ПЕТРОВ

 

Авел
БЯЛКОВ

 

СЕЛФИ ТВ ШОУ

Илия
ЧОЛАКОВ

 

Графичен дизайн

Пламен
КОЦАШКИ

 

IT Сигурност

Наско
РУСЕВ

 

Костадин
ГАНЕВ

 

Back office

Пламена
РАНГЕЛОВА

 

Лидия
СПИРОВА

 

Автопарк

Костадин
ПЕЙКОВ