Защо МВР харчи милиони за нови камери, а не ползва наличните 321 преброителни пунктове  на Агенция "Пътна агенция", които също са оборудвани с технически средства за засичане на скоростта.

Това питане отправят от Института за пътна безопасност по повод на огласената идея за изграждането на единен информационен център, който скоростно ще обработва заснетите от КАТ клипове с нарушители.

Според експертите на ИПБ с малка законова промяна, която ще позволи  пунктовете на АПИ да бъдат използвани от Пътна полиция, България може да стане страната с най-много технически средства за контрол на скоростта в Източна Европа. Изчисленията показват, че за една година това ще намали смъртните случаи при катастрофи с 25%.

Към момента по републиканската пътна мрежа на България /автомагистрали, и пътища I, II и III клас/ има изградени 321 преброителни пунктове, оборудвани с технически средства /камери/. Всеки преброителен пункт засича освен дата и време на преминаване, но и типа на превозното средство, неговия регистрационен номер, както и скоростта му.

Преброителните пунктове са оборудвани с две индуктивни рамки, разположени в асфалта на всяка лента, електронен блок за управление на индуктивните рамки, камера за всяка посока на движение за 1 или 2 ленти, електронен контролер за обработка и съхранение на информацията в преброителния пункт, комуникационен модул за изпращане на данните посредством GSM модем в централен сървър.

До този момент наличните технически средства не се използват за контрол на скоростта, защото нормативната уредба е направена така, че да задължава закупуването на много по-скъпи камери.

Проверка на Института за пътна безопасност категорично потвърждава, че наличните камери могат да бъдат използвани за контрол от Пътна полиция. Необходима е промяна  в Глава втора, Раздел XXXVI на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Там са описани радарен скоростомер, лазерен скоростомер и скоростомер за средна скорост. Няма описан скоростомер на базата на индуктивни рамки, вградени в асфалта.

По същество този нов тип измерване може да се сведе до измерване на средна скорост при преминаване през две индуктивни рамки, разположени на точно определено разстояние една след друга, измерване на моментна скорост и измерване на дистанцията между две МПС, пишат от ИПБ.

От института са готови да предоставят идеен проект за реализирането на предложението. В него е включено и изграждането на единен център за обработване на нарушенията, установени с технически средства. Сумата за реализиране на проекта е над десет пъти по-малка, отколкото МВР се кани да похарчи за нови камери, категорични са от института.