До две седмици положително становище се очаква да получат прединвестиционните проучвания (РПИП) за изграждане на нова водна инфраструктура в областите Кърджали, Пловдив и Русе. Други пет предложения за водни проекти във Видин, Враца, Стара Загора, Перник и Ямбол вече имат зелена светлина от JASPERS (консултант на ЕК, ЕИБ и ЕБВР по големи инфраструктурни проекти).

На стартовата права са инвестиции в размер на 1,2 млрд. лв. в изграждане на водопроводи, канализация, пречиствателни и помпени станции и др. Реализацията им ще започне в началото на 2019 г. Това стана ясно днес, след като бе потвърдено, че ВиК дружествата ще подадат предсрочно проектни предложения за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Бенефициент ще бъдат ВиК операторите, които вече подготвят проектните си предложения на база изготвените РПИП в 14 области на страната.

Чрез обединението „Тракийска вода”, в което влизат ВиК дружествата на Пловдив, Кърджали и Ямбол ще се финансира най-големия проект след Водния цикъл. Амбициите на водния оператор е да вземат още 60 милиона лева за направата на южнияобходен колектор в Пловдив, който да обслужва целия район „Южен”, заедно със селата от Родопската яка. Сдружението между трите ВиК оператори бе направено от министерството, което е реален собственик на дружествата.

Отстраниха три фирми от Водния цикъл на Пловдив, прекратиха част от поръчката за над 30 млн. лева„Пътинженеринг” бе допуснат до единия от лотовете за нова ВиК мрежа в район „Северен”

След като се получат становища от ДЖАСПЪР по предпроектните проучвания, ВиК дружествата ще започнат работа и по същинския проект. Очакванията се проектът да струва около 100 млн. лева, като в това число влизат всички населени места в Пловдивска област с над 10 000 души население. Освен финансирането от страна на оперативната програма, в бюджет на ВиК трябва да бъдат осигурени и 16% собствено съфинансране по проекта, която сума е значителна, обясни директорът на ВиК Спартак Николов. От ключово значение е своевременното съгласуване на размера на бъдещите инвестиции от общинските съвети и Асоциациите по ВиК.

Предвижда се да бъдат обявени над 190 обществени поръчка. Вече е обявена първата от тях – за строителство на пречиствателната станция за питейни води на Шумен.

За агломерацията на Пловдив по линия на водоснабдяване са проучени вариантите за реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "ЮГ" по ново трасе до кръстовището на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Царевец; Реконструкция на довеждащ водопровод - Трасе I от ПС „Север*4 по ново трасе до кръстовището на ул. "Пазарджишко шосе" и бул. „България"; Реконструкция на довеждащ водопровод - Трасе II от ПС "Север , успоредно на съществуващия водопровод около 50 м по ново трасе до кръстовището на ул. "Пазарджишко шосе" и бул. „България"4; Зониране на водопроводната мрежа на гр. Пловдив (DMA). По отношение на канализацията е предвиден за изграждане или реконструкция Периферен колектор.

В агломерации Асеновград е предвиден за реконструкция е довеждащ водопровод с участък от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта. В Карлово предстоящите ремонти ще обхващат довеждащ водопровод от ПС „Дъбене II44 до HP 5000, вътрешна водопроводна мрежа и зониране на водопроводната мрежа. Толкова мащабни дейности се очертават и в Хисаря - цялостна вътрешна мрежа ще бъде рехабилитирана и доизградена. В Първомай и Стамболийски дейности ще бъдат извършвани по довеждащи водопроводи. 

Пловдив чака 108 млн. лева за Водния проект! Ремонтират изцяло близо 60 улици в КършиякаЦялостната реконструкция на бул. „Дунав” ще бъде вкарана в заданието