Център за превенция на здравето ще бъде създаден съвсем скоро в Пловдив. Той ще бъде изграден по подобие на този в София по инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Центъра за превенция на здравето и Асоциацията по трудова медицина. Това стана ясно днес по време на конференцията на тема „Превенция на здравето – европейски политики и практики", която събра над 100 експерти по превенция на здравето от Германия, Австрия, Македония и България.

Центърът ще бъде финансиран изцяло от бизнеса, а мотивът за създаването му е липсата на системни грижи за здравето на работещите, както и ефективност на здравната система в областта на профилактиката, посочиха инициаторите от Асоциация на индустриалния капитал.

Задача на центъра ще е системно и ангажирано здравно наблюдение – периодични скринингови прегледи и изследвания за ранно диагностициране на здравни проблеми, навременно адекватно лечение при необходимост, както и системно наблюдение на лицата с проблеми.

„Целта ни е да бъде повишена здравната култура на българина, която не е много висока”, посочи доц. д-р Кирил Карамфилов. Той обясни, че най-честите заболявания, от които страдат работещите българи, са сърдечно-съдови, захарен диабет, хипертония, заболявания на опорно-двигателния апарат. „Колкото и клиширано да звучи, колкото по-рано хванем тези заболявания, толкова по-ефективно ще бъде лечението”, допълни доц. Карамфилов.

В последните две години, откакто работи центърът в София, са прегледани над 14 500 работници и служители. За този период благодарение на ранната диагностика и навременното и ефективно лечение значително се е подобрил техният здравен статус. Същевременно са намалели загубите на работещите и работодателите. По тази причина намерението на Асоциацията на индустриалния капитал е подобни центрове да бъдат изградени във всички големи градове в страната.

„Темата на днешната конференция е изключително важна от гледна точка на съвременното развитие на пазара на труда и демографската ситуация в България и Европа”, отчете и председателят на комисията по труда и социалната политика в НС д-р Хасан Адемов. Той изнесе притеснителни данни за все по-нарастващата възраст на служителите във всички страни-членки на Европейския съюз. Заетите в икономиката на възраст над 60 години се увеличават с над 2 млн. души годишно. До 2030 г. се очаква работещите на възраст между 55 и 64 години в Европейския съюз да нараснат с 16 процента. Подобни са данните и за България, където 2.6 души работят за издръжката на един пенсионер.

Вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова, под чийто патронаж преминава форумът, също изтъкна важността на въпроса за безопасността на труда и превенцията на заболяванията. И обеща да бъдат взети под внимание всички предложения, отправени от експертите.