Трансплантациите на органи и стволови клетки в чужбина вече ще може да се извършва и в страни извън Европейския съюз. Това предвиждат промени в Наредба № 2 от 2019 г., предложени от здравното министерство за обществено обсъждане. Досега тези дейности можеха да се финансират от нашето ведомство, само ако се правеха в държави членки на ЕС. Вече ще се извършват в най-подходящото за съответния пациент лечебно заведение в чужбина, пише clinica.bg.
 
Министерство на здравеопазването прави изменения в регламента, за да улесни лечението на деца в чужбина. Причината е в установени затруднения, които съпътстват процедурата по одобряване и заплащане на необходимите медицински услуги, уточняват от ведомството. Предложенията са разработени съвместно с представители на НЗОК, на родители на деца с онкохематологични заболявания и на лечебните заведения, в които тези деца се лекуват, подчертават от здравното министерство.

Според МЗ, с новите текстове  ще бъде облекчен достъпът на българските граждани, в това число и на децата, до качествена и навременна медицинска помощ.

Заради констатирани затруднения на родителите при попълване на декларации за наличие на дарителски сметки и ползването им, МЗ предлага премахване на това изискване. Освен това вече ясно се регламентират съдържанието на декларациите, а също и документите към заявлението. Министерството предлага промяна и по отношение навременното осигуряване на необходимите за лечението на деца у нас лекарствени продукти, включително за деца с онкологични заболявания и медицински изделия, които не се покриват от НЗОК.

За целта пациентите или родителите на децата ще упълномощават съответната болница да ги представлява в процедурата по подаване на заявлението. „Като резултат ще отпадне ангажиментът на родителите да се занимават с документацията, а процедурата ще се провежда на ниво болница – НЗОК", пише в проектодокумента.

Съкращават се и сроковете както за разглеждане и одобрение от НЗОК на заявленията, така и за издаване на съответния административен акт.

Болниците вече ще могат да правят заявки за лекарства за по-продължителен период от време, като планират необходимите за пациентите им количества. Целта е да не се стига до недостиг или липса на лекарствени продукти, категорични са от МЗ.

Предлагат се и промени в Наредба № 10 от 2011 г. за лечение с неразрешени за употреба в България медикаменти. Това ще става от ръководителите на лечебните заведения, след осъществяване на контакт с МЗ, търговците на едро и с другите лечебни заведения в страната. Ясно са разписани и задълженията на МЗ. Целта е да бъде гарантирано бързото и ефективно лечение с неразрешени лекарствени продукти при липса на друга терапевтична алтернатива, подчертават от здравното ведомство.