Помощните средства за хора с увреждания ще се изписват електронно от 1 юли. От тази дата за отпускане, отчитане, контрол, заплащане и ремонт на помощни средства вече ще отговаря Националната здравноосигурителна каса.

За целта от „Информационно обслужване” са създали специална програма. Чрез нея ЛКК /ТЕЛК ще изпращат към НЗОК данни за издадените протоколи и заявленията към тях. Информацията за издадените протоколи и заявленията за отпускане на помощни средства до 1000 лв. веднага ще става видима за Районната здравноосигурителна каса (РЗОК ), а за помощни средства на стойност над 1000 лв. информацията ще е видима само в НЗОК.

НЗОК и РЗОК ще разглеждат електронните протоколи в обособен модул, чрез който ще се генерират електронни одобрения и решенията на комисиите. Всяка заповед ще получава регистрационен номер и дата на издаване. Тя ще е видима за всички търговци на дребно на територията на страната, сключили договор с Касата. Всяко лице трябва да се идентифицира пред търговеца чрез посочване на ЕГН и номера на одобрението. По зададени критерии търговецът ще отбелязва в системата отпуснатото помощно средство, а лицата ще могат да го получат от всеки търговец, сключил договор с НЗОК. След изтичане на календарен месец системата извършва контрол и одобрение за заплащане. НЗОК плаща заявените средства от търговеца съгласно постъпилите в счетоводната система финансови документи.