49 случая на експлоатация на бременни жени с цел продажба на бебета са регистрирали от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), съвместно с Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) – Пловдив. Центровете за това са районите на градовете Сливен, Враца, Казанлък и Стара Загора, или регионите с по-ниско ниво на образование и нисък праг на доходи. Повечето от тях са от ромски произход, напреднала бременност. Най-големият пазар на бебета около България е Гърция, стана ясно на Националната работна среща за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, която се провежда в Пловдив.

230 до съдебни производства има образувани от началото на годината, в това число за сексуална и трудова експлоатация. Най-често жертви стават хората от селските райони в сферата на земеделието и хотелиерството. 

Трафикът на хора е сериозен европейски проблем. Около 10-11 хиляди жертви на трафик се регистрират ежегодно в Европа. България е сред страните първоизточник. 339 пострадали лица от началото на годината се наблюдават. Най-често жертви на сексуалната експлоатация са младите момичета и жени. 

В същото време се наблюдава повишаване на трафика на хора с цел просия. Националната комисия предоставя закрила и защита на жертвите на трафик. Оказала е помощ на 57 души. 15% от регистрираните жертви у нас са непълнолетни, съобщи Камелия Димитрова от Националната комисия за борба с трафика на хора.

Приоритетите са засилване на борбата с престъпните групи, по-добър достъп на жертвите за защита и засилване на координацията между институциите. Комисията работи в партньорство с Фейсбук, защото най-често чрез социална мрежа се привличат жертвите.