Изключително опасно е състоянието на Голямоконарско шосе след табелата на Пловдив, сигнализира читател на TrafficNews.bg. Една от най-натоварените пътни отсечки, която свързва града с редица населени места и магистралата стои непочистено и необработено.

„Пълно безумие! След отбивката за Царацово до Разсадника е страшно!“, пише читателят ни.

До табелата на града пътя се поддържа от Община Пловдив, но след това той е прерогативите на АПИ, тъй като е част от републиканската пътна мрежа.

Припомняме, че частично бедствено положение обявено в Пловдивска област.

В Община Първомай е обявено частично бедствено положение с превантивна цел. Причината е силното снегонавяване по пътищата в общината, което предизвиква проблеми с придвижването на автомобилите.

Затворени за движение са пътищата:

кв. Дебър – с. Брягово – с. Искра,

кв. Дебър – с. Татарево,

с. Бяла река – с. Буково,

с. Бяла река – с. Воден,

Татаревска чешма – с. Татарево,

Виница – главен път 18.

Ограничено е движението по път III-8006 Садово - Асеновград, поради снегонавявания

На входовете и изходите на тези пътища има патрули, които не пропускат преминаването на превозни средства, с цел избягване на бедстващи хора.

Бедственото положение и въведените временни ограничителна мерки ще са в сила до ликвидиране на последствията от снегонавяването.