2 417 000 – ни повече, ни по-малко. Това е точната бройка на българите, пръсната из различните краища на света, сочи справка на Министерството на външните ни работи, изработена след запитване на колегите от сайта www.eurochicago.com.

Къде са страните с най-много българи?

№1 е Германия – 416 хиляди българи са избрали страната за живот и развитие на кариера.

За Турция са посочени 350 хиляди, за САЩ - 300 хиляди, за Гърция също 300 хиляди, за Испания - 250 хиляди, за Великобритания - 200 хиляди, за Италия - 120 хиляди, за Канада - 70 хиляди, същата бройка е и за Франция.

Нашенците в Австрия са 35 хиляди, в Молдова - 31 хиляди, за Кипър - 25 хиляди, за Чехия също 25 хиляди, за Южна Африка - 20 хиляди, Австралия - 15 хиляди, за Швейцария - 12 хиляди, за Норвегия - 7 хиляди, за ОАЕ - също 7 хиляди, за Малта - 6 хиляди, за Полша - 4 хиляди, за Нова Зеландия - 5 хиляди, в Йордания - хиляда и др.

Ако сравним новополучените данни с данните отпреди седем години (след предишното запитване до МВнР), ще видим, че през 2011 г. броят на българските граждани в Германия е бил само 74 869, а сега числото е над 400 хиляди и това е доста повече от САЩ, Гърция и Испания.

За 2011 г данните за Великобритания са били 100 хиляди български граждани, за Франция - 30 хиляди, данните за Турция - 500 хиляди. Т.е., българските граждани във Великобритания са се увеличили за 7 години със 100 хиляди, тези във Франция с 30-50 хиляди, а тези в Турция са намалели със 150 хиляди.

Общият брой на българските граждани по света, според данните на МВнР за 2011 г., е бил 2 018 792. Ако съберем грубо приблизителните данни, изпратени сега по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), ще получим над 2 млн. и 417 хиляди български граждани извън България за 2018 г.

Така за 7 години емиграцията от България е скочила с 400 хиляди души.

Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, което представлява 1,4 на сто от населението на Европейския съюз. Това са последните данни, изнесени от Националния статистически институт (НСИ). За 2018-а още не са готови.

В края на 2017 г. мъжете са 3 422 409 (48,5 на сто), а жените - 3 627 625 (51,5 на сто), или на 1000 мъже се падат 1060 жени.
Към края на 2017 г. населените места в България са 5256, от които 257 са градове и 4999 - села. Населените места без население са 162. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали.

Към момента едно нещо е ясно - следващото преброяване на населението у нас ще бъде в началото на 2021 г. и ще струва около 53 млн. лева.

Основната цел на законопроекта е да осигури събирането, обработката и предоставянето на актуална, достоверна, изчерпателна и подробна статистическа информация в три основни направления: броя на населението, неговата структура по пол, възраст, образование, икономическа активност и други демографски и етнокултурни признаци, както и характеристиките на жилищния фонд в страната.

Преброяването ще се проведе в периода от 22 януари до 15 февруари 2021 г.