Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) и Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) излязоха с обща позиция за забрана на използването на технологии с изкуствен интелект (ИИ) за лицево разпознаване и следене на поведенчески сигнали на обществени места. Европейските организации също така са за забраната на използването за ИИ за социални оценки.

Те приканват Европейския съюз да постави извън закона разпознаването с ИИ на лица, пръстови отпечатъци, ДНК, глас, както и други биометрични поведенчески сигнали в какъвто и да е контекст. Забраната следва да обхваща всички публично достъпни зони. Също забранено трябва да е категоризирането на хора чрез биометрични данни по етнос, пол, политическа или сексуална ориентация, както и други класификации, които могат да бъдат използвани за дискриминация.

Двете организации заемат позиция в отговор на предложената от Европейската комисия регулаторна рамка за ИИ. Общата забрана за използване на лицево разпознаване на общественодостъпни места е необходима отправна точка, ако искаме да запазим свободите си и да създадем човекоцентрична юридическа рамка за ИИ, се казва в съвместното изявление на двете организации.