Стабилен ръст на икономиката, рекордно ниска безработица, устойчива конкурентоспособност, положително салдо, ниска инфлация и стабилни публични финанси.

Това ще отчете пред Брюксел финансовият министър Владислав Горанов по плана за въвеждане на еврото. Ведомството му заедно с БНБ са водещи в изпълнението на мерките.

При междинния преглед от ЕК България ще докаже, че продължава да покрива критериите от Маастрихт - средната годишна инфлация у нас е 1,4%, толкова са и средните лихви, дългът е 25,4% от БВП. И още - стабилен лев с фиксиран към еврото курс вече 22 години - от 1997 г., когато е въведен валутният борд.

В доклада е потвърдена и главната цел на България - до юли 2019 г. да се присъедини едновременно към чакалнята на еврото (ERM II) и банковия съюз.

Отчетено е, че правителството е одобрило план за действие и график. Със заповед на финансовия министър вече е създадена междуправителствена работна група, а ЕК ще получава тримесечни доклади.

От отчета става ясно, че повечето от стъпките в плана вече са изпълнени в обещаните срокове. В процес на изпълнение са планираните промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Оценката на активите на банките, водена от Европейската централна банка, е започнала и ще приключи до юли.

Заради банковия съюз правителството и парламентът одобриха и Споразумението за прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране. Така България вече се е задължила при влизането в банковия съюз да прехвърли в него събраните в нашия фонд за преструктуриране над 540 млн. лв.

От същата дата страната ни ще разчита и на помощ от него при проблем с банка, работеща у нас.

За следващия програмен период до 2027 г. ЕК предложи и създаване на фонд от 2,16 млрд. евро, с които ще се помага на държави, полагащи усилия за приемане на еврото.

За изготвяне на по-добра рамка за управление на държавните предприятия, което е една от препоръките на Брюксел, България е потърсила съдействие и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Първата проучвателна мисия вече е минала и към март т.г. трябва да има предварителен доклад за състоянието на държавните предприятия.

Две евродирективи по законодателството за пране на пари ще въведе страната ни най-късно до март т.г. , предвижда още планът на кабинета, цитиран от "24 часа".