Офертите за  строителството на стадион „Локомотив” ще бъдат отворени утре -  24 септември, а днес изтича крайният срок, в който  фирмите ще могат да подават своите предложения за строителството на съоръжението.  Поръчката за стадион „Локомотив” е за 12 млн. лева с ДДС, като след изборът на изпълнител, съоръжението трябва да се завърши за 24 месеца.

В поръчката е включено проектирането и изграждането на стадион  „Локомотив“, който да покрива изискванията на UEFA за категоризиране на стадиони за срещи от европейските клубни турнири от  „Трета категория“.
Спортното съоръжение трябва да има общ капацитет от около 14000 седящи места, а проектът трябва да предвижда възможност за етапна реализация на всяка трибуна, съобразно изпроектираната и одобрена идейна концепция.

В поръчката за 12 млн. лева включва изработване на Идеен инвестиционен проект -  до 60 000 без ДДС; изработване на Технически инвестиционен проект до 150 000 без ДДС; за изпълнение на строително-монтажни работи с включени до 10 %  непредвидени разходи до 9 759 950 лв. без ДДС; за осъществяване на авторски надзор по време на строителството до 30 000 без ДДС.

Изискванията към фирмата е да има реализиран оборот от 12 000 млн. лева общо за последните три приключили финансови години. Също така   участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 7 години. Минимумът – изпълнена поне една спортна зала за 1000 места.