Областна администрация Пловдив ще даде отрицателно становище по повод инвестиционното намерение за удължаване на концесията на кариерата в Белащица, заявено от "Холсим кариерни материали Пловдив" АД. Освен това ще настояват задължително процедура по Оценка на въздействие на околната среда /ОВОС/. 

Очаква се обаче да има и друг силен аргумент в полза на прекратяване на дейностите на концесионера в района. Оказа се, че е възможно кариерата да стане недопустима поради съображения, касещи водопреносната мрежа.  

"До 2 месеца очакваме вече да имаме изготвени проекти за санитарно охранителни зони около водоизточниците в Белащица. Според главен експерт инж. Митко Стойчев от моя екип, кариерните площи ще попаднат в поясите 2 и 3, което прави самата кариерна дейност недопустима", посочи Дани Каназирева. 

Каназирева поясни, че фирмата има нормативно установено право да иска удължаване до 35 години, тоест с 15 години от настоящия момент, но "друг е въпросът дали ще се допусне".

"Все пак живеем в правова държава. Вярвам, че всички институции ще реагират така, че това да не се случи, тъй като има много предпоставки и обществения интерес ще бъде максимално защитен. Удължаването още дори не е стартирало. Ще се изискват тепърва документи, за да може да се прецени дали ще бъде извършвана ОВОС. А относно по-ранното заявено от "Холсим" искане за разширяване на площта на  концесията, хората изобщо не трябва да имат притеснения, тъй като към настоящия момент срокът за представяне на доклад по ОВОС, поискан от концесионера вече е изтекъл на 27.02.2021г. и следва процедурата да бъде прекратена", посочи още Каназирева. 

Областният управител направи коментар и по повод съдебната битка между "ХКМП" АД и Министерство на енергетиката, след като заповедта на министъра за прекратяване на дейността на Холсим от миналата година, бе отменено от Административния съд в Пловдив. 

"Относно съдебното дело и дали Министерство на енергетиката  е заплатило такса, днес сутринта разговарях с министър Теменужка Петкова, която заяви, че  такъв проблем  няма. Делото вече не е относимо към проблема, защото към настоящия момент концесионния договор на Холсим  е изтекъл и изходът на делото няма значение", посочи още Каназирева. 

Припомняме, че по-рано днес граждани изразиха готовност за събиране на подписка и протести срещу искането на "Холсим" за удължаване на концесията за добив от кариерата на Белащица с още 15 години. 

Белащица отново въстава заради кариерата, докато РИОСВ разглежда удължаването на срока на концесиятaЩе се извършва преценка за необходимостта от ОВОС