Жителите на пловдивското село Белащица отново възнамеряват да въстанат срещу възможността "Холсим" да удължи концесията на кариерата с още 15 години. Павел Гимишев от инициативния комитет срещу кариерата обяви, че ще стартира подписка срещу инвестиционното намерение на концесионера. 

В същото време Регионалната инспекция по околната среда и водите даде първия си отговор по повод искането на "Холсим кариерни материали Пловдив" АД ("ХКМП" АД) за продължаване срока на концесия за добив на строителни материали от находище „Белащица“. 

От екоинспекцията са уведомили концесионера, че инвестиционното му намерение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на Оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/.  Освен това във връзка със Закона за биологичното разнообразие (ЗБРв хода на процедурата по ОВОС ще бъде извършена и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие опазване на най-близките защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ – BG0001033 „Брестовица“. 

Тихомълком: "Холсим" поиска удължаване на концесията на кариерата в БелащицаСпоред Дани Каназирева не бива това да бъде позволено

Както TrafficNews писа още в началото на 2021 стана ясно, че "Холсим" са поискали удължаване на срока на концесията, въпреки масовите протести срещу кариерата година по-рано, които се увенчаха с решение на министъра на енергетиката за прекратяване на дейността в кариерата. 

В началото на тази годината обаче Административният съд в Пловдив обяви за незаконно затварянето на кариерата, което на практика значи, че добивът може да продължи. Срокът на концесията обаче изтече на 1 февруари 2021 година, тъй като срокът беше 20-годишен. Законът позволява тя да бъде удължена с общ срок от 35 години, тоест с още 15 години към настоящия момент. 

Жителите обаче са категорични, че няма да оставят нещата така. Междувременно само преди седмица правителството даде цели две възможности за добив на "Холсим". Министерски съвет гласува с 15 години да бъде удължен концесионният договор за находище „Ахматово" и даде прави дружеството да проучва и строителни материали в площ "Шишманци-3".

Изненадващо: Концесионерът на кариери "Холсим" получи удължаване на срока за "Ахматово"Още една утешителна награда - проучване на "Шишманци-3", бе дадена на ХКМП АД