Нова голяма финансова корекция по европейски проект е наложена на Община Пловдив. Управляващият орган към МРРБ е санкционирал с 25% градските власти за строителството на многофункционална зала с басейн към СУ „Любен Каравелов”, чиято стойност е близо 2,4 млн. лева.  Корекцията е в размер на 596 643 лева, като тя е била обжалвана в Административен съд -  Пловдив. Магистратите обаче са отхвърлили жалбата на Община Пловдив и са потвърдили решението на Управляващия орган за санкцията.  Решението не е окончателно и подлежи  на обжалване във Върховния административен съд.

Решението на магистратите е било в същия ден, когато кметът Здравко Димитров и вицето му по строителството Пламен Райчев, обявиха, че на Пловдив е наложена корекция в размер на 25% - 17 млн. лева по проекта за Пречиствателна  станция.  Санкцията е отново е заради избора на изпълнител, като поръчката е била в миналия мандат, а договорът подписан в този.

Райчев: Общината е санкционирана със 17 млн. лв. заради поръчка на ТотевПоръчката е за изпълнител на пречиствателната станция край Пловдив

Новата корекция е за поръчка, която е обявена през 2020 година, като възложител е Пламен Райчев.  Комисията, назначена от зам.-кмета, е класирала на първо място смолянската фирма „Артстрой”, като средствата са били осигурени  по "Региони в растеж“.  Новата зала, която бе изградена с топла връзка към школото, бе открита през март 2022 година.

Зико откри новите придобивки на СУ "Любен Каравелов", обеща помощ за поддръжката имСлед ремонта, училището вече е едно от най-модерните в страната, каза кметът

Решението за корекцията е от август 2022-а година, като се посочени  редица нарушения от страна на градските власти при избора на фирма за строителството.   Сред тях са ограничителен критерий за подбор; неясна и незаконосъобразна методика за оценка на офертите;  незаконосъобразен избор на изпълнител, тъй като не е представил документи в пълния си обем за изискуем опит;  незаконосъобразно изменение на срока за изпълнение и на условията за плащане по договора за обществена поръчка.

Съдът не е приел  сходния опит на фирмата строителството на хотел в село Старосел, а освен това магистратите смятат, че тя не е доказала придобит опит при изпълнение на бояджийски работи и такива по част „ОВиК“ – вентилационни и климатизационни инсталации.

За всяко от нарушенията е определена отделна финансова корекция в размер между 5% и 25% За определяне на общата корекция на всички нарушения от МРРБ са посочили, че при спазване на принципа за некумулиране на финансови корекции съгласно разпоредбите, засягащи едни и същи разходи, какъвто е настоящия случай, процентът на финансови корекции не се натрупва. Така общата корекция за всички нарушения е определена на 25% от допустимите разходи по сключения договор. Освен това Община Пловдив ще трябва да заплати и 33 хил. лева разноски по делото и адвокатско възнаграждение на МРРБ.