За пореден път големи облаци прах се наблюдаваха над кариера „Белащица Родопи“, както и над населното място. Подобна гледка се наблюдава често в резултат на пробивно-взривните работи в кариерата, чрез които става отделянето на скалите от масива.

На 19 май жителите на няколко околни села се обединиха и организираха мирен протест и изразиха категорично несъгласие за разширяване на теритирията на кариера „Белащица“ в участък „Калоян“ на площ 50 534 кв.м., което фирма „Холсим кариерни материали Пловдив” АД обяви като свое ново инвестиционно намерение. Инвеститорът иска нов концесионен договор за добив на строителни материали – мрамори за трошен камък от находището в следващите 25 години.

Вижте каква е била ситуацята край Белащица от днешния ден в следващото видео:

Освен запрашеността на въздуха в населеното място и отделянето на отровни газове във въздуха, които системно тровят здравето на населението, хората са разтревожени и за разрушителните последици върху околната среда и вредата по склоновонете на Родопите.

Инициативният комитет в село Белащица е сезирал всички ресорно отговорни институции с призив за стриктен контрол върху изпълнението на досега подписаните концесионни договори  и свързаните с тях програми за рекултивация на резрушените терени. Хората настояват за оценка на въздействието на околната среда на цялата територия на двамата концесионери  - фирма „Холсим кариерни материали Пловдив” АД  и „Пътища“ АД поради кумулативния ефект от тяхната дейност в областта.

В средата на следващата седмица изтича крайният срок за отговори на поставените искания от жителите. Те планират нови и по-мащабни протестни действия срещу липсата на държавна намеса, защита и контрол по казуса.

Вижте още по темата:

Белащица се вдигна на бунт заради кариерата! Имало бум на респираторни заболявания ВИДЕО и СНИМКИНад 100 жители на селото от Родопската яка казаха „Стоп на взривовете и праха“

Белащица побеля от прах заради една от кариерите, глобиха концесионераЕксперти от РИОСВ провериха базата след сигнал от граждани

ХКМ – Пловдив: Няма да унищожаваме от планината над Белащица, искаме стара кариераОт компанията заявиха, че инвестиционното намерение е за изоставен терен от 30 години

Белащица се готви за бунт! Хората са против “безумно“ разширяване на кариера СНИМКИТехният гняв е насочен към инвестиционно намерение на “Холсим кариерни материали Пловдив“ АД