Астрономическата пролет настъпва след седмица, но... щъркелите не издържаха! Първите дългокраки се появиха в хасковското село Добрич още преди два дни, а днес вече ги забелязаха и край силистренското село Сребърна.

Като имаме предвид, че в събота се очакват температури около 27 градуса, вероятно черно-белият предвестник на пролетта ще долети и в Пловдив. Което пък означава, че май ще трябва да отвържем мартениците и да ги завържем на дръвче.

Едно от известните поверия гласи, че ако щъркел построи гнездо върху вашата къща, ви очакват 7 години щастие, а ако имате неблагоразумието да разрушите щъркелово гнездо, ви очакват 7 години нещастие. 

Последното броене за момента показва, че популацията на белия щъркел в България се увеличава. Това е една от най-почитаните от народа птици. Народният морал забранява убиването и преследването на тези птици.

Едно от най-мистичните поверия гласи, че щъркелите са само през половината време птици, през другата половина – човеци. Земята им е много далече, накрай света. Там жените не могат да раждат, затова Господ е отредил да идват при нас, престорени на щъркели, и тук да отглеждат малките си. Веднъж, като отлитали щъркелите, един човек решил да тръгне след тях, за да види къде ще идат. Летели, летели щъркелите, а той вървял подир тях, така стигнали до едно езеро. Потопили се щъркелите във водата и се превърнали на хора.

Заживял човекът при тях и останал цялата зима. Напролет отишли при друго езеро, потопили се в него и станали на щъркели, нашият човек и той се превърнал на щъркел. Долетял у дома си и си направил гнездо на плевнята. Един ден жена му забравила до чешмата на двора гердана си и човекът-щъркел го откраднал, скрил го в гнездото си. Наесен отлетял пак с щъркелите. Потопил се във вълшебното езеро, станал си пак човек и този път решил да се прибере вкъщи. Никой от близките му не вярвал, че е живял при щъркелите, затова той се покатерил до гнездото на плевнята и показал на всички скрития накит. Тогава му повярвали, че цяло лято е бил при тях, превърнат на щъркел. 

Е, видяхте ли вече щъркел?