Кметът на община Стражица ще бъде глобен заради конфликт на интереси. Това съобщиха от КПКОНПИ. До решението се стигнало, след като градската администрация продала на търг имот на шофьора на общината Димитър Иванов. Година по-късно Иванов го препродал на съпругата на кмета Румен Павлов, при това - на два пъти по-ниска цена. 

Имотът бил с площ от 607 кв. м. и бил продаден на Иванов 11 472 лв. Кметската съпруга го получила срещу сумата от 6340 лв. През 2019 г. Димитър Иванов придобил още един общински имот, с площ от 1020 г. И двата имота граничат с хотел "Ралица", който е собственост на градоначалника.  

Шофьорът на общината е и учредител и представляващ сдружение с нестопанска цел, което носи името на самия кмет – „Спортен клуб Румен Павлов – 2016 г.“. Наложената глоба е в размер на 5000 лв.

С решение на Комисията от 13 май 2020 г. на кмета на Община Стражица бе наложена и друга глоба в размер на 15 000 лв.Отнета му е и сумата от 53 350 лв. По-рано тази година му е наложена и глоба в размер 60 000 лв. за сключени от него 12 договора в частен интерес.

Конфликт на интереси е установен и за бившият кмет на община Болярово Христо Христов. Той е сключвал договори за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд със своя син, който е земеделски производител. В процедурите по сключването им и  определянето на наемната цена и на конкретния земеделския производител за наемател няма нарушения, но кметът е бил длъжен сам да си направи отвод, тъй като действията му са в частен интерес. Наложената глоба е в размер на 5000 лв.

КПОНПИ е наложила глоба и на началника на РДНСК - Бургас инж. Милен Ненчев. До 4 август 2017 г. той е бил управител и едноличен собственик на „Консултант 7 БГ“ ЕООД, с предмет на дейност консултантски услуги, инвеститорски контрол и строителен надзор, след което прехвърлил капитала на дружеството на съпругата си. Тя е била едноличен собственик до 21 февруари 2020 г. На 27 март 2018 г. е сключен договор за строителен надзор между „Консултант 7 БГ“ ЕООД и инвеститор, за осъществяване на строителен надзор на „Смесена сграда с паркинг“ в гр. Бургас.

В процеса на строителство на този обект, в РДНСК – Бургас, с началник инж. Ненчев, са постъпвали жалби за нарушения на ЗУТ. Проверките, извършвани от негови подчинени служители, не са установявали каквито и да е нарушения при изграждането на сградата, чийто строителен надзор е осъществяван от дружеството, собственост на съпругата на началника на РДНСК, за което той е подписал и съответни писма до подателите на жаблите. Наложена му е глоба в общ размер 10 000 лв.