На 10 октомври 2021 година официално приключи Националното преброяване на населението и жилищния фонд в страната. От тогава насам Статистическия институт е публикувал информация за 5 демографски рубрики, които засягат броя и характеристиките на населението, миграция и здравен статус. Данните обаче, които попадат в другото голям подразделение на изследването, засягащо жилищния фонд – все още не са известни.

В началото на годината НСИ трябваше да ги публикува, но вместо това съобщи, че се очаква забавяне. То възникнало заради големия обем данни, които трябва да се обработят и проверят от социолозите. Така в края първото тримесечие на годината информация за домовете ни няма известна, а ето какво отговориха от Териториално статистическо бюро – Юг по повод просрочката: 

Всички данни вече са готови, но все още не са публикувани официалните такива за рубриките сгради, жилища, семейства и домакинства. В момента вървят последни обработки по тях.  По уверение на ръководството те трябва да бъдат обществено достъпни от края на март, най-късно началото на април. Оттам нататък предстои изготвяне на публикации по съответните данни, които също ще бъдат достъпни на сайта на НСИ“, заяви за TrafficNews главен експерт Валентин Точев.

До края на годината пък ще бъдат публикувани статии, които ще информират относно теми за население и жилищен фонд по различните области.

На този етап в страната върви още едно мащабно проучване, водено от социолозите на НСИ – за разпределение на ресурса време.

„Това е съпътстващо изследване, което се прави за шести път в България и следва Националното преброяване. „Бюджет на времето“ се прави на извадков принцип и проследява какво правят домакинствата в един свой работен ден и един почивен“, допълни Точев.

Дните са разграфени на 10-минутни интервали, които анкетираните разпределят спрямо стандартния си график. Проучва се какво правият българите и колко време те инвестират за ключови активности като спане, хранене, работна заетост, учене. Предвидени са и въпроси за това с какво свободно време разполагат домакинствата и съответно как го запълват - пътуване, спорт и хобита.

Това изследване трябва да приключи до края на този месец. След това ще последва обработка на резултатите, но все още не е ясно кога ще бъдат публикувани данните от „Бюджет на времето““, поясни Точев.