Днес в Пловдив се проведе кръгла маса, посветена на резултатите от младото споразумение СЕТА за икономическо партньорство между Канада и Европейския съюз и в частност между Канада и България. Гост на събитието бе посланика на Канада за Румъния, България и Молдова Н.Пр. Кевин Хамилтън.

"Пловдив е красив град - едновременно древен и модерен. От хилядолетия той е изпълнен с живот, оставил своя отпечатък в културни паметници, а вече ще стане и Европейска столица на културата. Но Пловдив не е само културен град, той е и средище на търговия и инвестиции и затова днес сме тук", посочи посланика. 

Кръглата маса бе открита от своеобразните домакини на събитието - Алекс Нестор, вицепрезидент на Канадско-българската бизнес мрежа и кметът на Пловдив Иван Тотев. 

"Европейският съюз е подписал 39 споразумения със 69 държави. Резултатите от тези документи са увеличаване на търговията между страните. Ако погледнем примера на Южна Корея, с които бе подписано споразумение през 2010-2011 година, ефектите са поразителни - износът на европейски коли за Южна Корея се е увеличим с 300%, износът на аграрна продукция със 70%. Същите резултати може да се очакват и от Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС", посочи Нестор.  

Той подчерта, че резултатите от СЕТА, която е факт от около 1 година, вече са видни, а целта на събитието е да се насърчат компаниите да се ползват от възможностите, които дава споразумението. По време на него бяха дадени и примери за утвърждаващи се български фирми на канадския пазар. Нестор постави акцент върху глобализацията, която често бива използвана в негативната си конотация, ала на практика е двигател за просперитет. Така той очерта, че подобни споразумения оказват положително влияние върху растежа на икономиките, върху предприемаческите възможности, върху понижаването на цените и диверсификация на възможностите за избор, намалява разходите на производствата, закриля равните права и интелектуалната собственост, насърчава инвестициите и осигурява единен образователен пазар. 

Кевин Хамилтън подчерта, че СЕТА обхваща пълен набор от фактори, които влияят върху търговията и статистиката вече очертава това - българският износ за Канада се е увеличил с 15% а общият износ на ЕС за Канада с около 12,7%. Ръстът, свързан с премахване на митата върху изнасяните стоки, бележи 9,2%, като България отново стои малко над тази средна стойност. Машини, електрическо оборудване, фармацевтични продукти, селскостопански продукти и храни са сред най-изнасяните стоки от България към канадския пазар. Той посочи, че споразумението е много полезно за малките експортно ориентирани фирми у нас, а икономическата активност се дължи на сектора на услугите, който заема около 90% и в Канада, и в ЕС. 28 милиона евро са преките канадски инвестиции в България за 2017 година, но освен тях СЕТА е допринесла и за много нови работни места.

Градоначалникът на Пловдив Иван Тотев подчерта, че СЕТА е било споразумение с много неизвестни, но вече може да се говори за неговите влияние върху бизнес климата. Той посочи, че в Пловдив има опит с работата с канадски компании, като посочи двамата големи канадски инвеститори "Магна Пауъртрейн" в Индустриална зона "Раковски" и аутсорсинг фирмата "Телъс", която няколко пъти е увеличавала мащаба и работите си места само за няколко години и предвижда нов разширяване. Българската общност в Канада също е мост двете страни и разширява възможностите за съвместни бизнес начинания, допълни Тотев.