Главната база на една от най-големите строителни и инвестиционни фирми под тепатата "Сиенит" е пусната за продан от частния съдебен изпълнител Тодор Луков. 

Огромната сграда на ул. "инж. Асен Йорданов" № 7, която се използва за централен офис на дружествата от групата на „Сиенит холдинг“ АД, е собственост на "Сиенит" ЕООД. Разпродаването на базата е разделено в 8 самостоятелни търга на 8 самостоятелни обекта, които съставляват две административни сгради - едната на 3 етажа с РЗП 1577 кв.м., втората четириетажна с РЗП 1180 кв.м., както и склад с площ от 2340 кв.м.

Първоначалните тръжни цени, представляват 80% от оценената стойност на имотите и са както следва 971 000 лв за триетажната сградата, 1 459 000 лв за четириетажната и 1 218 480 лв за склада, като участниците ще наддават поотделно за всеки етаж. Крайната сума, която трябва да се събере от продажбата на имуществото е близо 4 милиона лева. 

Върху сградите на дружеството са наложени множество запори и възбрани от други кредитори, като има и ипотека за стойност от 3 милиона лева. Отделно, според справка, записана в искова молба на един от кредиторите, фирмата има неплатени данъци от НАП в размер на близо 5 милиона лева. 

"На мен самия не ми е ясно защо са пуснати на търг от частен съдебен изпълнител. До дни се надявам да разполагам с информация и тогава ще я оповестя", посочи Пламен Панчев, един от собствениците на империята "Сиенит".

Дружеството "Сиенит" е регистрирано от съдружници Валентин Кънчев /изпълнителен директор на дружеството и на "Сиенит холдинг" АД/, Пламен Панчев /директорът на Тракия икономическа зона и основен акционер в дружествата от групата на "Сиенит"/, Стефан Денин и Вахрам Ерамян /адвокат/ през 2008 година с капитал от 500 000 лева. Основни дейности на дружеството са проектиране, архитектура, строителство, търговски сделки, обзавеждане, ремонт, дизайн, инвестиционни и инженерингови дейности. 

"Сиенит" ООД е усвоило 129 милиона лева от публични фондове, разпределени в 10 обществени поръчки. Въпреки това, то отчита само 3811 лева печалба за 2017 година, сочи доклад за дейността на дружеството, от който става ясно, че приходите за периода от 1 година са били близо 3,5 млн. лева. 

Фирмата е била запорирана 7 пъти в полза на "Дойче Лизинг България" и "ДСК Лизинг" за суми от по 350 хиляди и 77 хиляди лева. Срещу нея има заведени 12 процедури по несъстоятелност, от които последната е от 2019 година, а първото заседание по казуса е насрочено за след 6 дни - на 18 април. Инициатор на процедурата е "Термогаз Системс-Деля Ангелова" ЕТ, а като кредитор се присъединява и "Клипер" ЕООД.

Отделно през октомври 2018 в Окръжния съв в Пловдив е заведена още една искова молба за обявяване в несъстоятелност от софийското дружество "Интерметал" ООД с управител Теодорос Гунаропулос, която все още чака разглеждане. Искът е само за 15 хиляди лева, но контрагенти на дружеството са подали редица молби за възстановяване на дължими средства по фактури, като твърдят, че са доставяли стоки и услуги без да получат заплащане за тях. 

"В резултат на извършеното в хода на изпълнителното производство имуществено проучване, съдебният изпълнител е установил, че дружеството не разполага с налични парични средства по банковите сметки, по които е титуляр, а върху движимото и недвижимото му имущество са наложени множество запори и възбрани от други кредитори. Публичните му задължения към Национална агенция за приходите са в размер 4 928 994.85 лева", пише в заведена искова молба от "Интерметал".

Фримите от групата на "Сиенит" участват в едни от най-големите проекти в Пловдив и околността в сферата на бизнес, жилищно и производствено стоирелство, инвестиции и проектиране.