Обществена поръчка за близо 70 млн. лева с ДДС е пуснала Община Пловдив по Водния проект, научи TrafficNews.bg. Парите са от Оперативна програма „Околна среда” и включват първия етап от най-мащабния проект на Пловдив, който бе замразен преди няколко години.

Рестартът на програмата ще осигури реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив, а проектът ще бъде на инженеринг.

В дейностите се включват:

-Изготвяне на технически и работен проект на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив”

- Реконструкция и разширение на ПОСВ

- Доставка на машини и съоръжения за обекта;
- Изготвяне на Докумeнтация за експлоатация на оборудване и съоръженията

-Обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на оборудването;
- Авторски надзор по време на строителството и монтажа на обекта.

Срокът на всички дейности трябва да приключи до 730 дни, а гаранцията след пускането в експлоатация ще е 6 години.  Парите по първия етап са разпределени така:

-За техническия проект 1,8 млн. лева без ДДС

-За изпълнения на строително монтажните дейности – 29, 8 млн. лева без ДДС

-Доставка на оборудване и съоръжения за пречиствателната станция 23,9 млн.  без ДДС

Ако няма обжалване на процедурата изпълнител може да бъде избран до края на април, а през лятото да започне същинската работа по проекта. В условията на поръчката е записано, че участниците в процедурата трябва да се реализирали най-малко 100 млн. лева оборот в последните три години.

Припомняме, че следващите етапи включват цялостен ремонт на  58 вътрешноквартални улици в район „Северен. В проекта, освен новите улици са заложени и  нови канализации и водопроводи по бул. "Дунав" и "Брезовско шосе".

По проекта трябва бъдат подменени 14 километра водопроводи и 800 сградни отклонения, 16.1 километра второстепенна канализационна мрежа. Ще бъде извършена рехабилитация на 2.8 километра от съществуващия колектор VII, както и изграждане на разтоварващ колектор VII.

По друг проект през ОП „Околна среда” Пловдив ще търси пари чрез обединението „Тракийска вода”, което е заедно с ВиК дружествата на Стара Загора и Ямбол. Амбициите на градските власти е да вземат още 60 милиона лева за направата на южния обходен колектор, който да обслужва целия район „Южен”, заедно с селата от Родопската яка.