Инспекция, наредена от шефa на МВР в Пловдив Атанас Илков, е констатирала, че един район в Пловдив остава бе надзор, докато двама полицаи от 3-то РУ са били в стаята за провеждане на инструктаж на служителите – „в легнало положение на намиращите се в помещението дивани във видимо сънено състояние, като единият полицай бил със събути обувки“. Това е документирано от инспектор, осъществяващ проверка за дейността на патрулите, и става обществено достояние в дело пред Административния съд. 

На база на тези констатации, със заповед на началника на районното управление Никола Симов е започната дисциплинарна проверка, поверена на избрана комисия. Два месеца по-късно /26.07/ отново със заповед на Симов на полицая със „свалените обувки“ е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца.

Служителят на реда обаче обжалва наказанието заради необоснованост и процедурни пропуски, а в хода на производството съдът приема тотален обрат в обстановката, като според свидетели и документи през това време полицаят бил в почивка и си слагал капки за очи. Освен това според данните, изложени в хода на административното производство, поради неясни причини на полицаят не било дадено право за обяснения. Тези обстоятелства карат магистратите да отменят „порицанието“ и казусът приключва със 640 лева съдебни разноски за МВР, ако, разбира се, от дирекцията не обжалват решението.

В ситуацията обаче има редица странни детайли, като факта, че по това време районът, в който работели два патрула, бил оставен без полицейски надзор, тъй като и двете коли и екипите им се намирали в Трето РУ. Освен това нито инспектиращите служители, нито комисията е стигнала до заключението, че двамата полицаи „във видимо сънено състояние“ са си взели почивка. Напротив, според техните справки – двамата служители не са уведомили никого, че напускат поста си. Данните за вписаната почивка обаче идват на бял свят седмици по-късно, като дори полицаят уточнява, че е използвал времето да си сложи капки в очите.

Първичната проверка се е състояла месец преди от ареста на 3-то РУ да избяга Петър Петров. На 27 май инспектори от „Охранителна полиция“ осъществявали негласен контрол на нарядите, изпълняващи патрулно-постова дейност на територията на Пловдив. Те стояли пред сградата, когато регистрирали, че единият патрул се прибира. Очаквали вторият екип да се появи, за да застъпи, но след като това не се случило в следващите 5 минути, инспектиращият състав влязъл в сградата.

Ето го избягалия арестант в Пловдив, обявен за национално издирване СНИМКА+ВИДЕОВчера той бил задържан с малко количество наркотик

Там заварил един от служителите на поста си, а при въпрос отправен към полицаят от „Оперативна дежурна част“, проверяващите разбрали, че двата патрулни екипа са в помещението за инструктаж. Отивайки там, инспекторите заварват новодошлите двама полицаи на бюрото, попълващи документи, а на диваните – другите двама служители в гореописаната сънлива ситуация.

След дисциплинарната проверка, два месеца по-късно комисията потвърдила и заключила нарушение на служебната дисциплина от страна на полицая, като твърдяла, че той е запознат с инструкциите за патрулно-постовата дейност, като срещу това се е подписал. При съдебна проверка следва пореден куриоз – името на служителя не фигурира в Протокол за запознаване на служителите от сектор „ОП“ при Трето РУ-Пловдив с вътрешноведомствените актове и др. актове, касаещи тяхната дейност.

Едновременно с това по време на делото е приложена информационна карта, според която екипът е бил в почивка по време на проверката. За отмората им бил уведомен и дежурният, гласят неговите собствени обяснения. Когато вторият патрул се прибрал, дежурният от своя страна наредил на новодошлите веднага да накарат двамата си колеги да тръгват към района, но пък очевидно това не се е случило за 5-10 минути. Отново според документацията в съда, на обвинения полицай не било дадена възможност да даде обяснения. Намира се и негов колега, който подкрепя тезата, че мъжът си е взел почивка и си е слагал капки в очите. На база всички тези нови факти, съдът заключва, че нарушения няма и отменя дисциплинарното наказание на полицая, въпреки че едно е ясно - с действията си служителите са оставили без покритие район в ущърб на гражданите.

Пропуски или чии пропуски? 

Как инспекторите и дисциплинарната комисия са изложили тотално противоречиви данни от „новите“ по делото, събрани по време на съдебното производство на база документи, които първоначално не са фигурирали поне в докладите на двете проверяващите инстанции – остава пълна мистерия.