Всички, които пътуват в градския транспорт знаят, че почти всеки втори пътник говори по телефона по време на курсовете. Някои на висок глас, други не толкова. В повечето от автобусите дори има табелка, която забранява телефоните, но дали тя е актуална?

Кондуктор от градския транспорт явно е взел присърце „неговоренето” по телефона и масово прави забележки на хората, които ползват устройството, сигнализира наш читател.

„В рейс на линия 37 кондуктора постоянно прави забележки да не се говори по телефона. Явно сме в библиотеката”, пише пловдивчанинът.

Как стоят нещата в действителност?

В Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт по основни автобусни линии на територията на община Пловдив ясно са оказани всички права и задължения на пътниците.

Правилата, които пътниците не бива да нарушават са 11, като в нито едно от тях не е упоменато ползването на телефон. С единственото изключение – да не се ползва високоговорител и да  не се пуска силно музика. Ето ги и тях:

Забранява се на пътниците:

 1. да се качват или слизат от превозното средство: когато превозното средство е все още в движение; преди отварянето на вратите напълно или след подаване на звуков сигнал, предупреждаващ за затваряне на вратите и потегляне на превозното средство;
 2. да стоят на стъпалата на превозните средства, да пречат на затварянето или отварянето на вратите;
 3. да разговарят с водача по време на движение;
 4. да свирят на музикални инструменти, да използват високоговорители или слушат силно музика, или да нарушават спокойствието на останалите пътници.
 5. да изхвърлят отпадъци и нарушават обществения ред;
 6. да причиняват повреда на превозните средства и имуществото в тях, включително и предоставеното от община Пловдив оборудване;
 7. с действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;
 8. да просят и събират дарения или да извършват търговска, рекламна и пропагандна дейност
 9. да пушат и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства;
 10. да изхвърлят предмети през прозорците на превозното средство;
 11. да преотстъпват превозния си документ на други лица или да оставят същия в превозното средство;

В този смисъл, ако ви направят забележка в градския транспорт, че говорите по телефона – спокойно можете да се позовете на тази наредба, която може да бъде видяна от всеки. Всъщност единствените, които НЕ могат да използват телефон в градския транспорт е шофьорът, но често и това правило е погазвано…