Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и заместник главният прокурор Десислава Пиронева ще проверят днес два обекта, след постъпили сигнали за загробени пестициди. Това съобщиха от МОСВ.

Единият обект се намира в близост до гр. Койнаре, Червен бряг, Плевенско на територията на бивше летище, а другият – в село Радомирци, община Червен бряг, област Ловеч. Това са първите два обекта от поредицата проверки, разпоредени със заповед на министър Димитров на Регионалните инспекции по околната среда и водите и Басейновите дирекции на складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

Разпореждането на министъра е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждан.