Обещанията за реформа в градския транспорт на Пловдив отново увиснаха във въздуха и останаха само на хартия. Приказките на зам.-кмета Тодор Чонов за „внедряването” на нови технологии,смяна на модела на отношенията с превозвачите  и създаването на общинско предприятие, за пореден път влязоха в графата „добри намерения”, но нищо повече.

600 000 лева – това е сумата, с която трябва да се пусне и надгради системата на „Индра”, която струваше над 20 млн. лева.  Това са единствените средства заложени в Бюджет 2021 за градския транспорт на Пловдив, а само след месец договорът с „Индра” изтича. Все още не е ясно въобще с какъв софтуер ще разполага Община Пловдив за работата на таблата и електронната система в автобусите. Твърде е вероятно Община Пловдив да трябва   да закупува всичко това. С други думи въпросът е не дали ще бъде надградена системата, а дали въобще тя ще работи след месец.

Кметът Здравко Димитров заяви, че градската администрация ще заведе две дела срещу испанската фирма заради неработещата система. Едното от тях ще е частично за 1,5 млн. лева.

Намеренията на Тодор Чонов  за създаването на звено, което да събира приходите от градския транспорт, а с превозвачите да се разплаща само на километър, също не намира изражение в бюджет 2021 година. Именно то трябваше да е основа за търговско дружество на Община Пловдив, което да открие нови линии и да търси европейско финансиране.

Зам.-кметът по финанси Величко Родопски обясни, че в проекторамката има 7,5 млн. лева за субсидии и компенсации на превозвачите. Точно толкова, колкото и през 2020 година. По този начин няма да никаква разлика в обществения транспорт на Пловдив, а реформата може да започне най-рано през втората на половина на мандата, ако въобще е на дневен ред.