Пловдив и областта печелят гръмко и безапелационно статут на място с най-много осъдени престъпници за 2019 година. 

Областта е на челна позиция по всички категории - брой осъдени, брой ефективно осъдени, брой осъдени непълнолетни. Изглежда районът се отличава с претоварено правосъдие, но пък резултати не липсват. 

Общият брой на наказателни дела в Пловдив е най-голям за България - 3063 казуса, като от тях 1078 са завършили с ефектирна присъда, 1567 с условно осъждане, по 42 обвиняемите са оправдани, 43 дела са прекратени, а по 333 обвиняемите са освободени от наказателна отговорност. 

 

Оказва се, че в област Пловдив има повече престъпелния, завършили с присъда в съда, от колкото в София град и област взети заедно. Общият брой на престъпленията, завършили с осъждане за 2019, е 2645, 2467 от деянята са именно на територията на областта, а осъдените лица са 2450*. Наложените им наказания са както следва - лишаване от свобода спрямо 2024 /включително ефективни и условни присъди/, на глоба - 107 души,  на пробация - 302, а 17 се разминават с други наказания. 

За сравнение - на второ място Бургас с 1663 престъпления с осъдени общо за областта, а на трето столицата с 1369. С други думи резултатът на Пловдив в двоен от този на София. 

Липсва профил на престъпленията за Пловдив, но съдейки по общото разпределение, а и по размера на присъдите - над 50% от тях са до 6 месеца или максимум до 1 година лишаване от свобода, то категорично личи, че голяма част от престъпленията са по линия на общоопасните и в частност на транспорта - управление на автомобил при употреба на алкохол, наркотици, кражби от групата на престъпленията против собствеността. 

 

Безапелационнен шампион в областта е Районен съд - Пловдив, който се оказва най-резултатното съдилище в цяла България. Там делата за престъпления, завършили с осъждане, са 1635, а престъпниците по тях 1520. Далеч по-скромни са стойностите за другите съдилища, допълващи актива на Пловдивска област - Районните съдилища в Асеновград, Карлово и Първомай, както и Окръжен съд - Пловдив. Отделно пък има още 21 осъдени от Военен съд - Пловдив по 22 престъпления.

Интересно е да се отбележи, че от осъдените в Пловдив едва 210 са жени, което сочи, че престъпността си остава доминирана от мъжкия пол. 

Макар и намаляла в национален план, детската престъпност е отново най-висока според броя на завършените дела и осъдени непълнолетни, именно в Пловдив. Областта печели убедително с най-много завършитени наказателни дела срещу непълнолетни - съдебно разгледани 74 деяния по Наказателния кодекс със 105 осъдени до 18-годишна възраст по тях. От тях 49 души са с присъда "лишаване от свобода", 39 с пробация и 17 с "обществено порицание".

 

В общ план в България през 2019 г. са приключили делата за 30 276 извършени престъпления. От тях 10 577 са завършили с ефективно осъждане, 14 385 - с условно осъждане, 669 - с оправдаване, 270 - с прекратяване, а 4 375 - с освобождаване от наказание. Коефициентът на криминална активност е 388 на 100 000 души от наказателноотговорното население и намалява с 1.8% в сравнение с 2018 година. 

*В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година. Броят на обвиняемите и осъдените лица не съвпада с физическия брой на обвиняемите и осъдените лица, тъй като едно лице през една календарна година може да се яви няколко пъти като обвиняемо или осъдено лице.